RODIN symposium ‘An­tibioticaresis­tentie’

Het RODIN symposium ‘Antibioticaresistentie’ vindt plaats op dinsdag 22 november 2022 van 16:00 tot 20:30 uur in het Prinses Theater te Rotterdam

Tijdens dit RODIN symposium en webinar staan verschillende onderwerpen binnen het thema ‘Antibioticaresistentie’ centraal. Ze starten met een presentatie over surveillance:  het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica.  Daarnaast besteden ze aandacht aan nieuwe middelen en nieuwe soorten diagnostiek. Ook komt er een voorbeeld van een uitbraak van MRSA aan bod. Aanmelden voor het fysiek bezoeken van het RODIN symposium kan via deze link.  

Het programma

16.00 uur Inloop met koffie en thee

16.30 uur Opening door dagvoorzitter dr. Sabrina Been, programmamanager IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

16:40 uur Surveillance door dr. Wieke Altorf- van der Kuil, epidemioloog RIVM

17.15 uur Nieuwe diagnostiek voor de detectie van antimicrobiële resistentie door dr. Dimard FoudraineAIOS medische microbiologie Erasmus MC

17.45 uur Diner

18.45 uur Uitbraak MRSA MT4627 cluster door dr. Rose Willemze, AIOS medische microbiologie Erasmus MC en drs. Eva Schmid, arts Maatschappij & Gezondheid, AIOS infectieziektebestrijding GGD Rotterdam Rijnmond

19.30 uur Nieuwe middelen antibiotica door dr. Laura Dix, AIOS medische microbiologie Erasmus MC

20.00 uur Borrel

Panel
Tijdens het RODIN Symposium is een panel aanwezig afgevaardigd vanuit het RODIN bestuur:

– Prof. dr. Wilco Achterberg, hoogleraar ouderengeneeskunde LUMC;
– Dr. Jurriaan de Steenwinkel, arts-microbioloog en plaatsvervangend afdelingshoofd MMIZ Erasmus MC;
– Dr. Aimee Tjon-A-Tsien, arts Maatschappij & Gezondheid, infectieziektebestrijding GGD Rotterdam-Rijnmond

Doelgroep:

  • Artsen
  • Deskundigen Infectie preventie
  • Beleidsmedewerkers

De bijeenkomst vindt plaats tijdens de World Antimicrobial Awareness Week (WAAW). Deze week (18 t/m 24 november) wordt jaarlijks wereldwijd door de WHO georganiseerd om kennis en bewustwording over antibiotica resistentie te vergroten.

gepubliceerd op: 31 oktober 2022