ROAZ ZWN zet in op vier innovatieve projecten voor waardevolle data en slimme technologie in de acute zorg

Categorie: Regionaal

Het Algemeen Bestuur ROAZ ZWN heeft op 13 november 2023 besloten om in te zetten op vier projecten binnen het thema waardevolle data & slimme technologie. Waardevolle data en slimme technologie zijn essentieel voor de toegankelijkheid van de acute zorgketen in de regio. Om dit te realiseren, zijn er vier cruciale projecten vastgesteld waaraan op ROAZ breed niveau de komende periode aan wordt gewerkt: 

  • Procesmonitoring patiënt zorgcoördinatie: Dit project richt zich op het meten van de effecten van zorgcoördinatie door patiëntstromen en patiëntreizen door de keten heen.   
  • Monitoring van de doelstellingen in het ROAZ plan: Het doel van dit project is om de effecten van de activiteiten in het ROAZ-plan nauwlettend te monitoren. Hierdoor kan tijdig worden ingegrepen en kunnen eventuele knelpunten in de uitvoering van het plan worden geïdentificeerd en aangepakt. 
  • Databeschikbaarheid: Een belangrijk speerpunt is het waarborgen van de beschikbaarheid van data in de acute zorg in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Dit project streeft ernaar dat patiëntinformatie t.b.v. de acute zorgpatiënt beschikbaar is voor zorgprofessionals en bruikbaar is om mee verder te werken in het eigen bronsystemen.    
  • Acute Zorg Triage app: Gebruik van de Acute Zorg Triage app die bedoeld is om het (prehospitale) triageproces in de acute zorg te ondersteunen. Deze app helpt zorgprofessionals bij het snel en accuraat beoordelen van de urgentie van de zorgvraag, waardoor patiënten sneller de juiste zorg kunnen ontvangen. 

ROAZ ZWN ziet deze projecten als randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de acute zorgketen in de regio. Door de integratie van waardevolle data en slimme technologie streven zij ernaar om de zorg efficiënter, toegankelijker en van hogere kwaliteit te maken. 

Meer weten? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg Kan via i.kan@erasmusmc.nl of Ankie Kuiper via a.kuiper@erasmusmc.nl

gepubliceerd op: 21 december 2023