ROAZ ZWN is opgeschaald naar code rood

Categorie: Regionaal

Wij informeren u graag over de huidige stand van zaken met betrekking tot COVID-19 in onze regio ZWN.

Wederom opgeschaald naar code rood

Op 29 september heeft dagelijks bestuur van het ROAZ besloten wederom op te schalen naar code rood vanwege de ontwikkelingen rondom COVID-19. Dit omdat de impact van het virus op onze regio voor mogelijke zorgcontinuïteitsproblemen kan zorgen.

Wat betekent code rood?

In deze fase vindt er regionale coördinatie en afstemming plaats tussen GGD, GHOR en ROAZ. Zonder deze coördinatie en afstemming bestaat de kans dat de regionale zorgcontinuïteit vastloopt als er geen regionale aanpassing in het zorgaanbod wordt gedaan dan wel maatregelen worden genomen. Met de GGD-GHOR-ROAZ worden gezamenlijk scenario’s uitgewerkt en daarop passende maatregelen uitgewerkt. De maatregelen met betrekking tot de regionale zorgcontinuïteit die hieruit voortkomen worden voorgelegd ter besluitvorming aan het Strategisch Team (DB ROAZ).

Vertegenwoordigers in het Strategisch Team

Het Strategisch Team met daarin vertegenwoordiging van de GGD/ GHOR, ambulancediensten, acute GGZ, VVT, huisartsen en huisartsenposten, ziekenhuizen en geboortezorg kijken in gezamenlijkheid naar de totale acute zorgketen. De vertegenwoordigers per ketenpartners staan hier.

Contactgegevens

Om de binnenkomende informatie omtrent COVID-19 beter te kunnen stroomlijnen, verzoeken wij u in alle e-mailcorrespondentie naar roaz@erasmusmc.nl de onderwerpregel te beginnen met COVID-19. Indien u telefonisch contact wenst op te nemen dan kan dit via 010-70 35 034. Bij spoed buiten kantooruren zijn we ook bereikbaar op het piketnummer: 010-70 31 887.

gepubliceerd op: 30 september 2020