Update Programma Wensen & Grenzen

Categorie: Regionaal

Afgelopen oktober is Remco Lommers gestart als waarnemend programmamanager voor het Programma Wensen & Grenzen. In de afgelopen maanden zijn de deelnemers van de thema- en subgroepen voortvarend bezig geweest. Er is een sterke motivatie om samen te werken aan een toekomstbestendige geboortezorg in Zuidwest Nederland!

Themagroep 1, Inhoud van geboortezorg, heeft regionaal beleid geformuleerd voor Observatie groeiproblematiek en bij Meconium houdend vruchtwater. Deze protocollen liggen ter goedkeuring voor bij de besturen van de VSV’s en IGO.

Themagroep 2 , Medewerker essentieel, is verder gegaan met het realiseren van een EPA zodat verpleegkundigen sectio’s kunnen begeleiden. Daarnaast gaan we de mogelijkheden onderzoeken om personeel uit te wisselen tussen ziekenhuizen bij capaciteitsknelpunten. Tot slot is er een subgroep aan de slag met regionale samenwerkingsafspraken tussen kraamzorg en de eerstelijns verloskundigen.

Gezien de toenemende uitdagingen in de (personele) capaciteit willen wij graag oplossingen realiseren met een brede steun van alle betrokkenen in de regio. We ervaren een grote betrokkenheid en inzet bij de deelnemers van de thema- en subgroepen! De regionale protocollen zetten de eerste belangrijke stappen om hierin gezamenlijk op te trekken.

De criteria voor regionale voorstellen vanuit het programma zijn eenvoudig: 1) een positieve bijdrage aan de toegankelijke en passende geboortezorg in de regio en 2) consent van een brede vertegenwoordiging van professionals uit de regio. Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan de VSV-IGO besturen ter besluitvorming.

De komende weken willen we terugblikken op de voortgang van het programma en de efficiënte van overleggen en bijeenkomsten. Daarvoor maken we graag gebruik van input uit de regio’s. Remco Lommers en Arie Franx zullen de VSV-IGO besturen vragen om op korte termijn aan te mogen schuiven bij een bestuursvergadering.

gepubliceerd op: 21 december 2023