Regionale implementatie digitale gegevensuitwisseling

Categorie: Regionaal

Het afgelopen jaar hebben we grote stappen kunnen maken met het regionaal uitrollen van de digitale gegevensuitwisseling. De digitale vooraankondiging van de ambulances en de digitale verwijzing van de huisartsenposten naar de spoedeisende hulpen in onze regio zorgen voor meer patiëntgerichtheid, minder verlies van kostbare tijd en minder administratieve fouten.

Stand van zaken brede uitrol

Onderstaand ziet u een regiokaart met de huidige stand van zaken van de brede uitrol. De groene pinpoints zijn ziekenhuizen, ambulancediensten of huisartsenposten, waar de digitale gegevensuitwisseling berichten succesvol zijn geïmplementeerd. De oranje pinpoints betreft ziekenhuizen, ambulancediensten of huisartsenposten waarbij de implementatie van de berichten lopend is. Op dit moment hebben zes spoedeisende hulpen en twee ambulance diensten de digitale vooraankondiging geïmplementeerd. Uit de andere afbeelding is op te maken dat vijf spoedeisende hulpen en zeven huisartsenposten de digitale gegevensuitwisselingen tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp hebben geïmplementeerd.

HAP-SEH

RAV-SEH

Eveneens hebben we informatie verzameld vanuit de ambulancediensten hoe vaak er een digitale vooraankondiging plaatsvind in onze regio. Hieruit blijkt dat meer dan 85% van alle ambulanceritten digitaal aangekondigd worden op de spoedeisende hulp! Van al deze berichten komen er zeker 70% voor aankomst van de ambulance aan op de SEH.

Bedankt, wat zijn we trots!

Dat de implementatie in de regio zo voorspoedig verloopt, maakt ons ontzettend trots. In de komende maanden staan er een aantal livegangen op de planning om een regiodekkend netwerk te creëren van digitale vooraankondigingen en digitale verwijzingen! Graag willen wij iedereen die hieraan mee werkt ontzettend bedanken om het mogelijk te maken dat er digitaal gegevens overgedragen worden.

Wilt u nog meer lezen over digitale gegevensuitwisseling in de regio? Lees dan de ‘Terugblik en vooruitblik programma zorgcoordinatie’.

gepubliceerd op: 20 maart 2023