Regiobeeld Covid-19 stopt

Categorie: Regionaal

Landelijke ontwikkelingen

In de Algemene Ledenvergadering van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) van 29 maart hebben de ROAZ-voorzitters besloten dat, op basis van de huidige COVID-cijfers en de daarbij behorende druk op de zorg, fase 1a van het LNAZ Opschalingsplan COVID-19 in werking treedt. Graag informeren we jullie hierover.

Wat houdt fase 1a precies in?

Fase 1a houdt in dat:

  • De zorg plaatsvindt vanuit een patiëntgericht perspectief en niet systeemgericht;
  • Coördinatie van zorg plaatsvindt binnen de kaders van iedere zorginstelling, regionale coördinatie is niet van toepassing;
  • Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geen actieve rol heeft;

-Het LCPS stopt met de reguliere rapportage

-Het LCPS stopt met de wekelijkse nieuwsbrief

-Het LCPS wel eventuele pieken of incidenten signaleert.

Regionale ontwikkelingen

In lijn met de landelijke besluitvorming en veranderingen betekent het ook dat het regiobeeld vanaf nu niet meer wordt gedeeld. Wel monitoren we de COVID-19 cijfers nog steeds. Mocht je incidenteel toch behoefte hebben aan de COVID-19 cijfers, neem dan contact op via roaz@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 17 april 2023