Regiobeeld geboortezorg

Categorie: Landelijk

Afgelopen najaar is ontzettend hard gewerkt om een verdiepende tweede versie van het regiobeeld geboortezorg op te leveren, deze geeft inzicht in detail per subregio in de kerncijfers en capaciteit van alle onderdelen van de geboortezorgketen in onze perinatologische regio. 

Alle VSV’s uit de perinatologische regio hebben meegewerkt aan dit beeld en we bedanken hun dan ook graag voor hun deelname en input.   

Plaatje van de perinatologische regio, opgedeeld per subregio 

De inzichten vanuit dit beeld maken duidelijk dat op meerdere, zo niet alle, onderdelen van de geboortezorgketen interventies ingezet moeten worden en dat samenwerking in deze geboortezorgketen daarvoor essentieel is.  

“Aangezien het beperkt voorkomt dat er geen beschikbare capaciteit is bij de verloskunde of neonatologie in een volledige subregio, in combinatie met het tekort aan personeel, lijkt uitbreiding van beddencapaciteit geen voor de hand liggende keuze. Aanbevolen wordt om interne processen te optimaliseren en de samenwerking in de regionale keten te verbeteren met een kritische blik op welke zwangere en/of pasgeborene op welke locatie opgenomen dient te worden en welke zorgverlener hiervoor nodig is.” 

Eén van de conclusies en aanbevelingen uit het regiobeeld geboortezorg. 

We willen daarom ook graag iedereen aansporen om dit mooie beeld te lezen en hopen van harte dat dit beeld kan ondersteunen in het maken van keuzes bij het opstellen van plannen voor toekomstbestendige geboortezorg in onze regio. 

Het regiobeeld geboortezorg is terug te vinden op dejuistezorgopdejuisteplek.nl, onder regiobeelden, filter op ROAZ regio’s, Traumacentrum ZWN. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lorette de Vries, projectleider en adviseur Acute zorg, stafbureau ROAZ via l.devries.1@erasmusmc.nl.  

.  

gepubliceerd op: 21 december 2023