Regio Zuidwest-Nederland bespreekt uitkomsten Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Categorie: Landelijk

Alle ketenpartijen uit de spoedzorg in regio Zuidwest-Nederland hebben met elkaar inzichtelijk gemaakt hoe regio Zuidwest-Nederland scoort ten opzicht van de beschrijving van de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg zoals verwoord in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Donderdag 20 juni en maandag 24 juni kwamen zorgprofessionals van  ketenpartijen uit de spoedzorg bij elkaar in het Erasmus Medisch Centrum en bij de RAV ZHZ waar de groep gastvrij is ontvangen. Met elkaar zijn regionale prioritering besproken.

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland begeleide deze bijeenkomsten die mogelijk zijn doordat er uitkomsten zijn verkregen vanuit de gehele regio.

Uitkomst van deze bijeenkomsten is een regionale prioriteringslijst die ter advies in september wordt voorgelegd aan het DB ROAZ. Het advies is onderdeel van het voorstel “ Vervolgplan van aanpak regio Zuidwest-Nederland” met specifieke aandacht voor de PDCA cyclus in de regio en de rapportage van de uitkomsten van de nulmeting.

Graag bedanken wij alle zorgprofessionals van de ketenpartijen zeer hartelijk voor hun goede inzet en enorme betrokkenheid. Hierdoor hebben we als regio goed zicht op wat er goed gaat, wat er mogelijk nog beter kan en waar de verbeterkansen liggen voor de nabije toekomst in regio Zuidwest-Nederland. We kijken uit naar het vervolg om met elkaar onze regio nog verder te verbeteren.

gepubliceerd op: 24 juni 2019