Reflecties op de ROAZ-koers: AB ROAZ bijeenkomst op 19 september jl.

Categorie: Regionaal

Op de ochtend van dinsdag 19 september kwam het AB ROAZ bijeen om een jaar na dato samen te reflecteren op onze koers, mogelijke bijsturingen te overwegen en de benodigde stappen daarvoor te bepalen.

Na een welkomstwoord werden de aanwezigen opgedeeld in twee groepen, elk gericht op interactieve sessies. In zowel de sessies over het ROAZ-plan en zorgcoördinatie als die over waardevolle data en slimme technologie zijn goede gesprekken gevoerd over zowel over het proces als de inhoud. Hierbij kwamen onder andere het proces rondom het ROAZ-plan (inclusief zorgcoördinatie) en het argumentatiemodel voor data en slimme technologie aan bod.

Het stafbureau van het ROAZ Zuidwest-Nederland bedankt alle bestuurders voor hun aanwezigheid en waardevolle inbreng.

gepubliceerd op: 26 september 2023