Rapportage traumaregistratie Zuidwest-Nederland 2017-2021

Categorie: Landelijk, Regionaal

Wederom heeft het Traumacentrum Zuidwest-Nederland de jaarlijkse rapportage landelijke traumaregistratie (LTR) over de traumaregio Zuidwest-Nederland kunnen maken. Dit jaar geven we weer inzicht in gegevens van vijf jaar op een rij (2017-2021). In vijf thematische hoofdstukken wordt traumazorg Zuidwest-Nederland in kaart gebracht. Het is voor het eerst dit jaar een openbare rapportage, welke u hier kunt bekijken. Eerder heeft u al een beknopte samenvatting van deze rapportage in ons jaarverslag kunnen zien. Mocht u geïnteresseerd zijn in de landelijke rapportage LTR, gepubliceerd door het LNAZ, dan kunt u de rapportage via deze link inzien.

Verslagjaren 2020-2021 stonden in het teken van COVID

Bijna het gehele verslagjaar heeft net als in 2020 in het teken gestaan van COVID. Op 27 februari 2020 werd de eerste COVID-patiënt in Nederland geregistreerd, op 11 maart 2020 werd door de WHO de pandemie uitgeroepen, en de laatste dag van 2021 waren er nog steeds volop nationale maatregelen van kracht. Uiteraard zijn wij doorgegaan met het verzamelen van de gegevens over traumapatiënten omdat dit essentieel is om de traumazorg te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. In de laatste twee verslagjaren zien we een duidelijke impact op de traumazorg door COVID en de hieruit voorkomende maatregelen. Daarom hebben we dit jaar wederom een extra figuur ‘Opname traumapatiënten ten tijde van COVID’ opgenomen in de jaarrapportage.

Figuur ‘Opname traumapatiënten ten tijde van COVID’

Onze hartelijk dank voor de inzet en ondersteuning!

Alle ziekenhuizen in de traumaregio Zuidwest-Nederland nemen deel aan de LTR. De traumaregistraties en deze rapportage dragen onder andere bij aan inhoudelijke besprekingen van de traumazorg in het netwerk, die plaatsvinden in het regionaal Traumachirurgen overleg. Het is elk jaar weer een uitdaging de gegevens op tijd, en gevalideerd, in de landelijke database te krijgen. Net als vorig jaar was de uitdaging dit jaar extra groot. Wij bedanken iedereen hartelijk die betrokken is bij de traumaregistratie voor de inzet en ondersteuning!

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons datamanagementteam via dm.tczwn@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 2 juni 2022