Prognoses bedbezetting in de ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) maakt prognoses voor de bedbezetting in de ziekenhuizen. Wekelijks sturen zij een rapportage aan alle RCPS- (ROAZ) regio’s. In deze rapportage is informatie te vinden over de landelijke afspraken aangaande de beddencapaciteit in de IC en in de kliniek, de meest recente cijfers op een rij zoals de R-waarde en de huidige bezetting en scenario’s met betrekking tot de ontwikkeling van benodigde bedden.

In de meest recente rapportage van week 13 heeft het LCPS heeft drie scenario’s uitgewerkt. In scenario 1 (gunstig scenario) wordt gerekend met een R=0,84 voor overige varianten en een R=1,06 voor de Britse variant. In het tweede scenario (midden scenario) is gerekend met een R=0,88 voor overige varianten en een R=1,11 voor de Britse variant. In scenario 3 (ongunstig scenario) is gerekend met een R=0,90 voor overige varianten en een R=1,13 voor de Britse variant. In alle drie de scenario’s komt de piek met besmettelijken hoger uit dan de piek van eind 2020. In het gunstige scenario stijgt de totale IC-bezetting (incl. BOSS bedden) rond 12 april naar meer dan 1.350 IC-bedden. In het ongunstige scenario wordt die grens al op 7 april bereikt.

gepubliceerd op: 1 april 2021