Polytraumapatiënten

Categorie: Regionaal

De letselernst van de traumapatiënt wordt berekend door middel van de Injury Severity Score (ISS). Bij een score van 16 of hoger spreekt men van een polytraumapatiënt. Het aantal polytraumapatiënten in 2018 in de regio Zuidwest-Nederland is 663, waarvan 31,8% (n=211) vrouw en 68,2% (n=452) man is. De gemiddelde leeftijd van de polytraumapatiënten is 53 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd bij de mannen 51 jaar en bij de vrouwen 59 jaar is. In figuur 1 worden de aantallen polytraumapatiënten per jaar vanaf 2015 getoond.

Oorzaak ongeval

De meeste ongevallen bij polytraumapatiënten in 2018 (40,4%; n=268) vinden plaats in de privésituatie, gevolgd door ongevallen in het verkeer (35,7%; n=237). Figuur 2 geeft een overzicht weer van de oorzaak van de ongevallen onder polytraumapatiënten.

Het aantal polytraumapatiënten dat alcohol en/of drugs heeft gebruikt ten tijde van het ongeval is meestal niet of onvolledig bekend (76,9%; n=510). In 14,5% (n=96) van de gevallen is er zeker sprake geweest van alcohol en/of druggebruik. 

In 2018 worden 418 (63,0%) polytraumapatiënten binnengebracht in een level 1-ziekenhuis, 175 (26,4%) komen binnen in een level 2-ziekenhuis en 70 (10,6%) in een level 3-ziekenhuis.  Figuur 3 laat per jaar zien hoe de verdeling van de polytraumapatiënten is over de ziekenhuis-levels. De levels zijn op basis van de opgestelde levelcriteria (NVT) toegekend aan de ziekenhuizen. In 2018 worden 27 (4,1%) polytraumapatiënten overgeplaatst van level 2-ziekenhuis naar een level 1-ziekenhuis, 6 (0,9%) komen van een level 3-ziekenhuis. Achttien (2,7%) polytraumapatiënten zijn naar een level 1-ziekenhuis buiten de regio gegaan.

In 2018 wordt de polytraumapatiënt in de meeste gevallen (45,6%; n=302) opgenomen op een algemene verpleegafdeling, 199 (30,0%) polytraumapatiënten gaan naar de IC/HC/MC-afdeling en 90 (13,6%) gaan direct door naar de operatiekamer.

Bij 58,8% (n=390) van de polytraumapatiënten wordt een operatie uitgevoerd. Bij de meeste patiënten (66,2%; n=439) wordt geen spoedinterventie verricht. Indien er wel een spoedinterventie wordt verricht, betreft het in 12,8% van de gevallen (n=85) van de gevallen een craniotomie en/of ICP-meting.

Letsel

In 2018 hebben 663 polytraumapatiënten 4605 gecodeerde letsels met gemiddeld 7 letselcodes per polytraumapatiënt, waarbij het hoofd de meest aangedane lichaamsregio is (n= 1480; 32,1%). Cerebrale hematomen zijn het meest gecodeerd binnen de lichaamsregio Hoofd (37,3%; n=552). Figuur 4 laat het aantal letselcodes per lichaamsregio zien bij polytraumapatiënten.

Van de opgenomen polytraumapatiënten in 2018 overlijdt 16,6% (n=110) op de SEH of in het ziekenhuis, dit aantal is gedaald met 4,4% ten opzichte van het jaar 2017 (21,0%; n=127). Figuur 5 laat de cijfers van overlijden onder polytraumapatiënten zien per jaar.  

gepubliceerd op: 8 oktober 2019