Pilot Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) voor huisartsen in de dagpraktijk gestart

Categorie: Regionaal

Momenteel maken in de regio al verschillende ketenpartners gebruik van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Het LPZ geeft o.a. real-time inzicht in de openstellingsstatus van SEH’s in de regio. Huisartsen zijn een belangrijke schakel bij het instroommanagement op de SEH. Het merendeel van de instroom op de SEH komt daar na verwijzing van de huisarts.

Pilot

Daarom deden wij eind vorig jaar een oproep bij huisartsen voor een pilot: ‘Wie helpt mee te verkennen op welke wijze de instroom op de SEH gestroomlijnd kan worden om overmatige drukte te voorkomen?’. Op dinsdagmiddag 17 januari 2023 organiseerde het ROAZ voor alle aangemelde huisartsen een introductiebijeenkomst.

De huisarts ziet in LPZ hoe druk het is op de SEH’s in de ziekenhuizen en kan n.a.v. deze inzage de patiënt op het juiste moment en op de juiste plaats laten beoordelen.

Evaluatie

Eind maart evalueren wij met elkaar de vraag ‘beïnvloedt inzage in LPZ de beslissing voor een spoedverwijzing?’. Ook beoordelen wij de bruikbaarheid van LPZ voor huisartsen: voegt inzage wat toe? Zo ja, wat kan eventueel (nog) beter?

Ook interesse?

Ben je geïnteresseerd en wil je graag meedoen met deze pilot? Het is nog mogelijk om je aan te melden, dit kan direct via l.devries.1@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 1 februari 2023