Overlevingsstatus en letselernst

Categorie: Regionaal

Een belangrijke uitkomst van de traumaregistratie is of de patiënt komt te overlijden in het ziekenhuis, dan wel na ontslag uit het ziekenhuis. Bij deze overlevingsstatus wordt specifiek geregistreerd of dit binnen de 30 dagen of na meer dan 30 dagen is.

En dan is natuurlijk de vraag, wat voor letsel hebben de oudere traumapatiënten en hoe ernstig is dit letsel?

Letsel aan het onderste lichaamsdeel (de onderste extremiteit) wordt het meeste gezien, waarbij de dijbeenbreuk (femur fractuur) de meest voorkomende letselcode is.

Hersenschudding* = cerebral concussion

Dit letsel valt qua letselernst in de categorie 9-15 en is de grootste categorie. De letselernst (ISS; Injury Severity Score) wordt berekend uit de coderingen, die toegekend worden aan letsels. Hoe hoger het getal, hoe ernstiger het letsel. Is het cijfer > 15 dan spreekt men van een multitraumapatiënt.

gepubliceerd op: 17 januari 2020