Opvallende zaken

Categorie: Regionaal

Wat zijn nu opvallende zaken betreffende de oudere traumapatiënt t.o.v. de totale traumapatiënten populatie en de jongere groep in de regio Zuidwest-Nederland?

Het valt op dat:

 • bijna de helft van de traumapatiënten ouder is dan 65 jaar (46.1%) en voor 66.3% uit vrouwen bestaat
 • vóór het ongeval plaatsvindt, bij 66.4% sprake is van één of andere aandoening (42.5% in de totale groep)
 • het ongeval, meestal een val op hetzelfde niveau, voor 84.9% in en rondom het huis plaatsvindt in vergelijking met 46.6% van de jongere groep
 • de huisarts vaker betrokken is bij het ongeval (44.5%), dan bij de jongere groep (29.0%)
 • de gemiddelde verblijfsduur op de SEH langer is (3 uur), dan van de jongere groep (2 uur 34 minuten)
 • er gemiddeld sprake is van een langere opname in het ziekenhuis (7.2 dagen), dan de jongere groep (4.3 dagen)
 • de opname op de IC nagenoeg gelijk is voor alle groepen (8.5%; 8.8%; 9.1%)
 • chirurgie en orthopedie gezamenlijk de meeste patiënten opnemen (71.8%), waar dit bij de jongere groep chirurgie en traumachirurgie zijn (61.0%)
 • de oudere patiënt vaker een operatie ondergaat (46.9%), dan de jongere groep (32.2%)
 • na ontslag uit het ziekenhuis bijna de helft naar een verzorgende instelling gaat en dit bij de totale groep een kwart van de patiënten betreft
 • 80.3% met lichte invaliditeit het ziekenhuis verlaat, ten opzichte van 66.5% in de jongere groep
 • 7.1% overlijdt binnen 30 dagen na het opgelopen letsel, tegenover 1.2% van de jongere groep (totale groep 3.9%)
 • de dijbeenbreuk het meest voorkomend letsel is (61.2%), dit bij de totale groep 41.4% is en dit bij de jongere groep de hersenschudding is (43.1%)

Tot slot

Ouderen vormen met bijna 50% een grote groep binnen de traumapatiënten. En met het groter worden van deze groep in de komende jaren, is het goed om een beeld te krijgen van de zorg die deze patiënten ontvangen. Vooral omdat de zorg duidelijk verschilt met de totale en jongere groep. Dit overzicht is in onze ogen een goede basis voor verdere analyses, welke van belang kunnen zijn om de zorg voor de oudere traumapatiënt in de regio Zuidwest-Nederland zo optimaal mogelijk te maken.

gepubliceerd op: 17 januari 2020