Ook het LCPS weer geactiveerd

Categorie: Landelijk

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) is sinds enkele dagen weer operationeel. Vanaf woensdag 23 september 9 uur is ook het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer geactiveerd. Dit vanwege de hoge druk op een aantal regio’s. Het Landelijk coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) houdt zich bezig met het coördineren van de landelijke spreiding van patiënten met COVID-19 over alle Nederlandse ziekenhuizen. Afstemming met het LCPS gebeurt door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS).

Bovenregionale overplaatsingen

De tweede golf is in vele opzichten anders dan de eerste. De bottleneck lijkt vooralsnog met name in de kliniek te liggen. Het streven om de reguliere zorg door te laten gaan zorgt er op dit moment met name voor dat de klinische capaciteit snel onder druk komt te staan. Daarom zullen bovenregionale overplaatsingen moeten plaatsvinden.

Wat te doen bij een PMR (Patiënt Movement Request)?

Indien ziekenhuizen een PMR hebben voor een overplaatsing zoekt men contact met het RCPS en niet met het LCPS. Het RCPS kijkt of we de patiënt kunnen overplaatsen binnen onze eigen regio of dat we buiten onze regio moeten uitplaatsen. Hierbij ondersteunt het LCPS.

Het RCPS is zeven dagen per week bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 010-707 2081. Buiten deze tijden lopen de overplaatsingen via de reguliere lijnen. De situatie in de regio houden we nauwlettend in de gaten. Als er reden toe is, dan breiden we de openingstijden uit.

gepubliceerd op: 22 september 2020