Ontwikkeling ROAZ-regiobeeld

Categorie: Regionaal

In het IZA is afgesproken dat ROAZ-regiobeelden en -regioplannen worden opgesteld. ROAZ Zuidwest-Nederland had al vóór het IZA in thema 3 van de koers 2030 de ambitie uitgesproken om data te verzamelen om onderbouwde keuzes te kunnen maken voor het “voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen” van acute zorg. We noemen dat het Regiobeeld+. Dat plusje geeft aan dat wij in Zuidwest-Nederland verder en dieper willen kijken dan alleen de landelijke data die beschikbaar komt voor de ROAZ-regiobeelden.

In opdracht van het ROAZ is SiRM voortvarend gestart met de uitvoering van het spoorboekje. Interviews zijn gehouden met de ziekenhuizen en GGZ en voor de ambulancezorg en HAP zijn focusgroepen georganiseerd. Hierin zijn ideeën opgehaald over de benodigde data om goed inzicht te kunnen krijgen in de acute zorgstromen. Inmiddels is de data-uitvraag gestart en komen de eerste databestanden binnen. Medio februari komt voor de eerste keer een werkgroep bij elkaar om aan de hand van de dan beschikbare data knelpunten in de patiëntenstromen te signaleren. In maart en mei zijn extra vergaderingen van het Algemeen Bestuur ROAZ ingepland om de resultaten te beoordelen en bediscussiëren. Uiteindelijk zal het Regiobeeld+ in juni worden vastgesteld, waarna in de tweede helft van dit jaar een ROAZ-regioplan wordt opgesteld.

gepubliceerd op: 1 februari 2023