Nieuwsgierig naar de inspirerende sprekers en het programma op de werkconferentie KOERS 2030 op 21 maart a.s.? 

Categorie: Regionaal


Doelgroep van de ROAZ Werkconferentie KOERS 2030:

Alle professionals werkzaam in de acute en opgeschaalde zorgketen regio Zuidwest-Nederland. Bent u bijvoorbeeld (medisch) manager of teamleider van de HAP, -meldkamer, -RAV, -SEH, -acute VVT of GGZ, SEH-arts, specialist met aandachtsgebied acute geneeskunde, geriater (kader) of huisarts spoedzorg? Dan heten wij u van harte welkom.

Werkconferentie KOERS 2030:

Om geïnteresseerden uit regio Zuidwest-Nederland goed te informeren over de landelijk ontwikkelingen en voortgang van de thema’s uit de Koers / werkagenda 2030 organiseert het bureau ROAZ (Traumacentrum Zuidwest-Nederland) op 21 maart 2023 een werkconferentie.

In de ochtend is er een plenaire sessie met boeiende sprekers over de  landelijke ontwikkelingen en de impact op de acute zorg in regio Zuidwest-Nederland. In de middag zijn er interactieve werksessies over de vier centrale thema’s.

Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie en het programma van de dag:

Rol ROAZ

Het ROAZ Zuidwest-Nederland vervult een belangrijke rol als het gaat om het garanderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de acute zorg. Mede ingegeven door geschetste toekomstscenario’s, ervaringen en signalen vanuit de regio en in navolging op discussiestukken en overheidsrapporten is vanaf 2022 in de regio gewerkt aan de strategische werkagenda voor de toekomst oftewel de ROAZ Koers 2030.

Koers werkagenda ROAZ 2030

Op 17 november 2022 is het AB ROAZ akkoord gegaan met de Koers / werkagenda ROAZ 2030.Deze Koers / werkagenda ROAZ 2030 is in lijn met het Integraal ZorgAkkoord, de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Hiermee gaan we de komende jaren aan de slag om de acute en opgeschaalde zorg in onze regio toekomstbestendig te houden.

De Koers / werkagenda ROAZ 2030 is een dynamisch document en de realisatie van de doelstellingen en bijbehorende planning kunnen worden bijgesteld op basis van landelijke ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten. De richting van de vier centrale thema’s is echter helder en geeft input voor de agenda van het ROAZ de komende jaren.

Vier centrale thema’s:

  • 1. Zorgcoördinatie en capaciteit;
  • 2. Waardevolle data en slimme technologie;
  • 3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen;
  • 4. Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO.

Programma:

08:30 – 9:00 uur Ontvangst en aanmelden

09:00 uur Zaal open plenaire sessie

09:10 – 9:15 uur Welkomstwoord

09:15 – 9:45 uur Openingstoespraak. Spreker: Ernst Kuipers – Minister van VWS

In zijn toespraak gaat minister Kuipers in op het belang van regionale samenwerking in de acute zorg

10:00 – 10:30 uur De regio als redding? Spreker: Martijn van der Steen, lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) Over de dilemma’s rond regionaal werken aan gezondheid en zorg en het belang van balanceren. Er wordt steeds vaker vanzelfsprekend naar de regio gekeken als oplossing voor allerhande opgaven. In de praktijk blijkt het vaak niet zo simpel. En: wat ís de regio eigenlijk? Martijn van der Steen ontrafelt de huidige regionaliseringstendens.

Korte break

10:30 – 11:30 uur Intermezzo door Sanne & Joyce Interactief muzikaal intermezzo met inhoudelijke inzichten.

11:45 – 12:15 uur. ‘Je kunt een ander niet verder brengen dan je zelf bereid bent te gaan.’ Spreker: Johan Reijenga – hoofddocent en onderzoeker van het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam Op basis van concrete voorbeelden uit de ziekenhuispraktijk zal duidelijk worden, dat er meerdere manieren zijn om naar een probleem te kijken. Om vervolgens op basis van interdisciplinaire- en/of transdisciplinaire samenwerking een (creatieve) oplossing te bedenken. Deelnemers krijgen een inkijkje en handvatten in de manier waarop je vernieuwing kunt organiseren, hoe gedragsverandering werkt, wat de rol van tijd en ruimte is en hoe je uiteindelijk een transitie mogelijk kunt maken.

12:30 – 13:30 uur Lunch

13:30 – 14:30 uur Ronde 1: Interactieve werksessie centrale thema’s

14:45 – 15:45 uur Ronde 2: Interactieve werksessie centrale thema’s

16:00 – 16:30 uur Afsluiting in de plenaire zaal

16:30 uur Borrel

gepubliceerd op: 17 januari 2023