Nieuwe aanpak voor aangifte tegen agressie en geweld in de zorg

Telefonisch aangifte doen tijdens de COVID-crisis

Aangifte doen is één van de belangrijke stappen om agressie aan te pakken én te voorkomen. Alleen dan kunnen de veroorzakers strafrechtelijk worden aangepakt. Want we accepteren natuurlijk géén geweld of agressie tegen onze medewerkers! We zien dat agressie toeneemt en er lang niet altijd een effectieve reactie op komt en aangifte achterwege blijft. Waar ligt dat nou aan?

Huidige manier van aangifte onder de loep 

Door een samenwerkingsverband met het Openbaar Ministerie Rotterdam, politie-eenheid Rotterdam en diverse zorginstellingen zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat er een aantal drempels ervaren worden in de respons op agressie-incidenten. Met deze drempels in het achterhoofd hebben we in deze pilot onder andere een werkwijze ontwikkeld om snel(ler) en efficiënt aangifte te kunnen doen bij agressie-incidenten. Hiermee geven we het signaal af dat agressie tegen onze zorgcollega’s – helemaal in deze tijd – onacceptabel vinden én (onder)steunen we hen in het kunnen doen van aangifte.

Nieuwe laagdrempelige werkwijze voor het doen van aangifte tijdens COVID-19

Met de werkgroep agressie en aangifte zijn we daarom aan de slag gegaan om een meer laagdrempelige werkwijze te ontwikkelen. En daarmee hopelijk de aangiftebereidheid te verhogen en de aangifte zelf sneller te laten verlopen. En dat is gelukt! Er is een pilot gestart in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid die het mogelijk maakt om op korte termijn op een snelle manier telefonisch aangifte te doen. Waarbij het slachtoffer goede ondersteuning krijgt van een collega in de rol van kwaliteitsmedewerker. Dit alles met het uitgangspunt dat we agressie natuurlijk willen voorkomen. Maar áls het gebeurt, we door nieuwe laagdrempelige manier van aangifte doen, herhaling willen voorkomen. Deze werkwijze geldt in eerste instantie tijdens de corona-crisis.

Informatie voor de doelgroep

Vanuit de werkgroep verzorgen we briefings voor de kwaliteitsmedewerkers van instellingen en zorgverlener-samenwerkingsverbanden die hierin willen participeren. Ook is er een duidelijk handboek beschikbaar zodat de kwaliteitsmedewerkers weten hoe ze collega’s, die in aanraking komen met ernstige agressie, in het aangifte proces kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we voorlichtingsmateriaal in de vorm van posters gemaakt en ook een beslisboom voor kwaliteitsmedewerkers en leidinggevenden.

Bijvangst

Naast vlot en laagdrempelig aangifte kunnen doen, wat enorm belangrijk is voor het stellen van grenzen én het verwerken van incidenten, zien we nog meer pluspunten. Zo komt samenwerking tussen zorginstellingen en de politie nog beter van de grond, komt ook de optie van het doen van melding bij de politie duidelijker naar voren bij zorginstellingen en kunnen we sparren over vragen zoals aangifte doen tegen jeugdigen en zorgbehoevenden.

Wilt u meer informatie? 

Benieuwd naar extra informatie hierover of wilt u in contact komen met de werkgroep? Mail dan naar roaz@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 6 mei 2021