Naar een nieuwe fase van het Programma Wensen & Grenzen

Categorie: Regionaal

De continuïteit, bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de geboortezorg in Zuidwest-Nederland staan onder druk. Dit wordt bevestigd in het recente Regiobeeld Geboortezorg ZWN en de rapportages van de weigeringen in de regio. Daarom is in februari 2023 het programma Wensen en Grenzen opgericht, met als doel bij te dragen aan een gezonde start van nieuwe generaties in de regio Zuidwest-Nederland en het bieden van geboortezorg binnen bestaande mogelijkheden, die op dat moment passend is en voldoet aan verwachtingen.

Een jaar later zien we de volgende resultaten, waar we enorm trots op zijn:

 • Grote betrokkenheid van professionals in de thema- en werkgroepen om de geboortezorg in de regio toegankelijk te houden
 • Twee regionale protocollen opgesteld (Groeivertraging en Meconiumhoudend vruchtwater)
 • Werkgroepen aan de slag met EPA’s, opleiden, uitwisselen van personeel
 • Gedetailleerd regiobeeld van de beschikbaarheid en knelpunten in de regio
 • Onderzoek naar wat cliënten in Zuidwest-Nederland belangrijk vinden tijdens de bevalling

Nieuwe fase breekt aan: de realisatiefase

Naast deze resultaten, breekt er ook een nieuwe fase aan voor het programma: een realisatiefase. In een realisatiefase gaat het om het daadwerkelijk bevorderen van verbeteringen in de praktijk. Daarom kiezen we concrete opgaven die we in 2024 willen realiseren, waarvan de issues relevant en oplosbaar zijn en waarvoor de regiobrede aanpak van het programma kan worden ingezet.

De drie opgaven voor 2024 zijn:

 1. Verkorten van de ligduur en verminderen van ziekenhuisopname
  • Het realiseren van regionaal beleid en innovaties die de ligduur verkorten, passende zorg versterken en leiden tot dezelfde of betere uitkomsten van zorg. Dit met aandacht voor het cliëntenperspectief en de financieringseffecten.

  2. 10% meer opleiden en het uitwisselen van zorgprofessionals

  • De krachten regionaal bundelen in het werven en opleiden van zorgprofessionals, in de eerste plaats voor de obstetrieverpleegkundige.
  • Efficiënte(re) inzet van personeel en vergroten van werkplezier van medewerkers.

  3. Voorkomen van weigeringen en suboptimale zorg

  • Inzicht in de oorzaken van de weigeringen en de rol van de triage hierin.
  • Realiseren van haalbare oplossingen om weigeringen te voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van interventies op de SEH’s in deze regio.

  Het programma is trots op de reeds behaalde resultaten en kijkt uit naar deze nieuwe fase waarbij we regionaal samenwerken aan toekomstbestendige geboortezorg

  gepubliceerd op: 13 maart 2024