Minister van VWS en burgemeesters op bezoek bij Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Categorie: Landelijk, Regionaal

Op woensdag 17 mei 2023 bezochten de minister van VWS Ernst Kuipers, DG Curatieve zorg Barbara Goezinne en de burgemeesters van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en Schiedam Cor Lamers het Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond. Ze werden meegenomen in hoe zorgcoördinatie is vormgegeven in Rotterdam-Rijnmond en de visie voor de toekomst. De zorgprofessionals die werken voor het Zorgcoördinatiecentrum gingen met de bezoekers in gesprek hoe ze de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener realiseren voor de patiënten in de regio. Ook vond er een bestuurlijk overleg plaats met de minister, DGCZ, burgemeesters en de bestuurders van de betrokken ketenpartners. Het was inspirerend om hier samen het gesprek over te voeren. 

Naar landelijk dekkende zorgcoördinatie(centra): kamerbrief schetst heldere richtlijnen voor regionale samenwerking

Een paar dagen voor het bezoek van de minister van VWS verscheen op 12 mei 2023 de kamerbrief over de inrichting van zorgcoördinatie. De brief schetst uitgangspunten voor zorgcoördinatie. Per ROAZ-regio komt er één ZCC. Elk ZCC heeft ten minste één fysieke locatie per ROAZ-regio. Per ZCC is meer dan één werklocatie mogelijk (maximum aantal wordt niet gesteld). Er is dan één ZCC verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgcoördinatie in de regio, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars hebben één aanspreekpunt en het inzicht in de actuele capaciteit van de zorg is in de hele regio gelijk.  

Voor de structurele situatie op langere termijn wordt onderzocht of de ZCC’s een zelfstandige zorgaanbieder kunnen zijn. De NZa wordt gevraagd wat ervoor nodig is om ZCC’s via een budgetsystematiek te bekostigen. 

De uitwerking van zorgcoördinatie voor de regio Zuidwest-Nederland is onderdeel van het ROAZ-plan. Hierbij is er oog voor bestaande projecten/initiatieven rondom zorgcoördinatie en voor subregionale verschillen. 

Contactpersoon voor informatie en feedback

Heeft u ideeën of vragen naar aanleiding van de brief, neem dan contact op met Kirsten Kirschner.

gepubliceerd op: 13 juni 2023