Met spoed aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in ROAZ-regio ZWN

Categorie: Programma Zorgcoördinatie

Het belang van digitale gegevensuitwisseling

Het belang bij digitale gegevensuitwisseling is hoog. Met behulp van betere digitale gegevensuitwisseling kunnen zorgverleners beter geïnformeerd en ondersteund worden in hun werk. Hierdoor kunnen zij de patiënt sneller en betere zorg aanbieden. Dit betekent dat ervoor gezorgd moet worden dat alle schakels in de acute zorgketen over relevante en medische gegevens beschikken die nodig zijn bij spoed. Hierdoor kan er goed en snel de Juiste Zorg op de Juiste Plek geboden worden. Daarnaast hoeft de patiënt maar één keer zijn verhaal te doen. De urgentie en het belang van inzage van relevante medische gegevens in de spoedzorgketen is groot. De COVID-19-crisis heeft dit nogmaals benadrukt. Er zijn in de afgelopen tijd meerdere initiatieven gedaan tot een betere gegevensuitwisseling in de regio. Veel van deze zijn helaas gestrand door onvoldoende tijd, focus en commitment. Er worden steeds meer stappen gezet in intensievere ketensamenwerking en zorgcoördinatie, waardoor het belang van digitale gegevensuitwisseling in de keten steeds belangrijker wordt. De patiënt is erbij gebaat als op het juiste moment de juiste gegevens beschikbaar zijn bij de juiste professional in de spoedzorgketen.

Inhoud programma Met spoed beschikbaar

In het programma Met spoed beschikbaar werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders nauw samen aan de versnelde realisatie van het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens. Door betere gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor zij de patiënt sneller de juiste zorg kunnen bieden.

Het programma heeft:

Als missie: Zorgverleners in de spoedzorg te helpen met gegevensuitwisseling volgens de richtlijn

De ambitie: Relevante gegevens bij spoed in 2021 in een oogopslag inzichtelijk

De baten: Betere gezondheidsuitkomsten – Doelmatiger en sneller (keten)zorgproces – Kwaliteitsverbetering zorgproces

Akkoord strategisch team

Naar aanleiding van een bestuurlijke en organisatorische inventarisatie is er vanuit het stafbureau ROAZ in afstemming met RijnmondNet een notitie opgesteld voor het Strategisch Team ROAZ. Dinsdag 23 februari jl. is deze notitie besproken in het Strategisch Team ROAZ Zuidwest-Nederland. In dit overleg is bestuurlijk commitment verkregen om een aanvraag in te dienen bij Nictiz voor in elk geval twee koploperprojecten en het aanstellen van een organisatorisch en technisch projectleider om dit traject te trekken.

Welke trajecten worden betrokken in deze aanvraag?

Er zal een aanvraag worden ingediend bij Nictiz voor de koploperprojecten van twee berichtenstromen binnen tranche 1 van het programma:

  1. Ten aanzien van de gegevensuitwisseling tussen ambulances en SEH’s (en vice versa) 
  2. Voor de digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen/HAP’s en MKA’s en vice versa.

Ankie Kuiper zal deze aanvraag als regionaal projectleider begeleiden en de benodigde informatie hiervoor verzamelen.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Om in aanmerking te komen als koploperproject dient de aanvraag als eerste (met deze specifieke koppeling qua ICT-informatiesystemen) binnen te komen en volledig te zijn. Hierdoor ligt er druk op het ophalen van de benodigde informatie en commitment vanuit de betrokken ketenpartners en betrokken ICT-leveranciers.

Contact

Het kan zijn dat u of uw team benaderd wordt door Ankie Kuiper om informatie op te halen om de aanvraag zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te dienen. Daarnaast kan het natuurlijk zijn dat u kan bijdragen aan het programma door uw deelname en zo samen de spoedzorg weer verder vooruit te helpen. Mocht u willen bijdragen aan dit traject neem dan contact op met Ankie Kuiper ankie.kuiper@pinkroccade.nl of 06-43392773.

gepubliceerd op: 4 maart 2021