Meerkosten nieuwe zorgstandaard acute ggz 11,7 miljoen euro

Categorie: Landelijk

Bron NZa: Nieuwsbericht NZa | 29-05-2019 | 17:02

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend wat de meerkosten zijn van de nieuwe zorgstandaard Acute Psychiatrie. Deze zorgstandaard (Generieke Module Acute Psychiatrie, GMAP), gemaakt door alle betrokken partijen in de ggz, zorgt dat de zorg voor mensen die door een psychiatrische stoornis in een crisissituatie terechtkomen ook in dunbevolkte regio’s goed geregeld is. Het gaat om de zorg in de eerste 3 dagen. De NZa heeft berekend dat invoering van de GMAP 11,7 miljoen euro kost. Daarnaast ziet de NZa mogelijkheden tot besparingen, die niet gekwantificeerd konden worden. Hierbij valt te denken aan het samenvoegen van trage voor meerdere regio’s.

We berekenden de meerkosten op verzoek van het Zorginstituut dat de zorgstandaard toetst voordat zij die opneemt in het openbaar register. De NZa heeft hiervoor een budget impact analyse gemaakt. Vorig jaar hebben we de staatssecretaris een nieuwe bekostigingssystematiek voor acute ggz geadviseerd op basis van een budget per regio. De nieuwe bekostiging is een randvoorwaarde voor een goede invoering van de GMAP.

Implementatie

Voor het berekenen van de meerkosten hebben we informatie opgevraagd bij de 28 regio’s. Deze informatie, aangevuld met gegevens uit de DIS-data, vormt de basis van de budget impact analyse. De totale kosten komen uit op 136,2 miljoen euro per jaar ten opzichte van 124,5 miljoen euro in de huidige situatie. De nieuwe zorgstandaard gaat vanaf volgend jaar in maar de implementatie  gaat waarschijnlijk 4 jaar in beslag nemen. We verwachten dat de meerkosten uitgespreid worden over de totale implementatietijd. 

gepubliceerd op: 3 juni 2019