Maak kennis met onze nieuwe collega Ankie Kuiper

Ankie leerden wij kennen via PinkRoccade Healthcare waar ze als (regio) projectleider voor Met Spoed Beschikbaar en als kernteam lid Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond werkte. Haar kwaliteiten en enthousiasme vielen op en sinds januari 2022 is Ankie werkzaam bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland als medior projectleider. Ze werkt aan verschillende projecten voor het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Zuidwest-Nederland. Haar expertises zijn opdrachten omtrent het gebied van zorginnovatie, eHealth en digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ze denkt graag mee over toekomstbestendige oplossingen op dat gebied voor onze ketenpartners.

Ankie werkt graag in een dynamische omgeving. Hierin staat de verbinding maken tussen de verschillende partijen en samen werken aan oplossingen die toegevoegde waarde hebben voor de zorg centraal.

gepubliceerd op: 14 januari 2022