LNAZ schaalt op naar 1550 IC-bedden wegens tekort aan capaciteit

Het LNAZ verzoekt ROAZ-regio’s op te schalen naar landelijk 1550 IC-bedden. Dat vraagt om verdere afschaling van reguliere zorg. In alle regio’s is momenteel een tekort aan IC-capaciteit. LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers: ‘De aantallen patiënten zijn in de afgelopen week aanzienlijk gestegen, met name op de IC. Deze stijging zet naar verwachting de komende week nog door. Er is meer capaciteit nodig. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Het LCPS zal optimaal gaan spreiden om zoveel mogelijk de toegang tot de zorg in alle regio’s te waarborgen.’ De afgelopen weken is er een gestage toename geweest van het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen. Het aantal IC-patiënten is de afgelopen week met ongeveer 15 gemiddeld per dag gestegen. Dat maakt dat de huidige capaciteit van 1450 bedden, inclusief reservebedden voor traumapatiënten of andere patiënten met een spoedindicatie, niet langer toereikend is.

Regio Zuidwest-Nederland

Ook in de regio Zuidwest-Nederland is gekeken hoe we opschaling kunnen bereiken in lijn met de afspraken die in de zomer zijn gemaakt. Een hele klus en niet gemakkelijk, maar de ziekenhuizen in de regio zetten er met elkaar wederom de schouders onder. Gelukkig kwam zaterdagavond het goede nieuws dat er snel meer vaccins beschikbaar komen voor ziekenhuispersoneel.

gepubliceerd op: 12 april 2021