LNAZ besluit tot landelijke opschaling naar fase 2b

De situatie is zorgelijk. Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten loopt op, zowel in de klinieken als op de IC’s. Daarnaast zijn de verwachte ontwikkelingen negatief. Daarom heeft het dagelijks bestuur (in afstemming met de ALV) van het LNAZ fase 2b uitgeroepen conform het COVID-19 opschalingsplan van het LNAZ.

Wat betekent fase 2b?

Fase 2b wordt uitgeroepen bij druk op een of meerdere regio’s. De regionale continuïteit staat dan onder druk. Naast regionale coördinatie is het noodzakelijk dat ook landelijke coördinatie plaats vindt. De maatregelen in de regio zijn onvoldoende voor de continuïteit, waardoor landelijke maatregelen noodzakelijk zijn. Landelijk is er sprake van een opschaling naar 120%; 1.350 IC bedden en 2700 klinische beden voor Covid patiënten.  (zie figuur 1). Directe inroostering van de IC bedden is nog niet nodig, wel worden de IC’s verzocht verdere voorbereidingen voor opschaling te treffen. De NVIC en LNAZ houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Wat betekent dit voor onze regio?

Inmiddels zijn alle ziekenhuizen in onze regio via de bestuurders verzocht op te schalen naar fase 2b. Dit betekent dat de reguliere capaciteit op dit moment maximaal benut is en opschaling naar 120% capaciteit (90 klinische bedden) plaats vindt. Voor de IC geldt dat de opschaling met inroostering van personeel niet per direct plaats hoeft te vinden, maar voorbereidingen dienen wel getroffen te worden.  Het ROAZ houdt nauw contact met de ziekenhuizen en het RCPS.

Hoe nu verder?

De situatie wordt landelijk verder gemonitord en er worden prognoses gemaakt die inzicht bieden in de landelijke en regionale capaciteit en bezetting. Op basis daarvan kan zo nodig face 2c worden afgekondigd.

gepubliceerd op: 1 oktober 2020