Links

Categorie: Landelijk

Hier treft u aantal handige gerelateerde links:

 • Ambulancezorg Nederland
 • ABR (ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland) protocollen, beleid en instructies met betrekking tot Covid-19 bij elkaar
 • GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
 • GGD RR (GGD Rotterdam-Rijnmond)
 • GGD Zeeland
 • GGD ZHZ (GGD Zuid-Holland Zuid)
 • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond)
 • GHOR Zeeland (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Zeeland)
 • GHOR ZHZ (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in regio Zuid-Holland Zuid)
 • LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding)
 • LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)
 • LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum)
 • NHG (Nederlands Huisartsen Genoodschap)
 • NVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers)
 • NZA (Nederlandse Zorgautoriteit)
 • Rijksoverheid Veelgestelde vragen over PBM’s zorgprofessionals
 • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • TCZWN (Traumacentrum Zuidwest-Nederland)
 • VR RR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)
 • VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 • WHO (World Health Organization)
 • ZN (Zorgverzekeraars Nederland)

gepubliceerd op: 2 april 2020