Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ)

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

LPZ is één landelijk systeem voor real-time inzicht in beddencapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen.

De implementatie van de COVID-inrichting in LPZ zit er bijna op voor de ziekenhuizen van onze regio. De afgelopen maanden is door alle betrokkenen vanuit de ziekenhuizen hard gewerkt om LPZ zo in te richten dat dit platform een belangrijk inzicht geeft in de capaciteiten tijdens de COVID-crisis . Deze inrichting maakt het inzichtelijker waar beschikbare beddencapaciteit is voor COVID-patiënten op zowel de kliniek als de IC. En dat doet LPZ goed – want alle ziekenhuizen die de data getoetst hebben zijn overtuigd dat deze nu betrouwbaar doorkomt.

Het RCPS start begin maart een proef bij ziekenhuizen

Dat de COVID-inrichting nu staat betekent dat alle technische koppelingen in orde zijn en dat de basisinrichting klopt. Dat brengt met zich mee dat deze data binnenkort ook rechtstreeks binnenkomt bij het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) en gebruikt kan worden voor een zoektocht naar de soms schaarse COVID-bedden. Het RCPS start begin maart eerst met een proef bij een aantal ziekenhuizen om te ervaren of de data-aanlevering via LPZ ook bevalt bij de ziekenhuisfunctionarissen.

Volgende stap

Ondertussen wordt er niet stilgestaan. De eerstvolgende stap is dat de ziekenhuizen met elkaar starten met het inrichten van LPZ voor regulier gebruik (dus niet-COVID). Dat is aan de ene kant een verdere verfijning van de data die nu al in LPZ staat en aan de andere kant vooral ook doorspreken hoe we bepaalde werkafspraken rondom het gebruik zien. Ook hierin zien we weer een mooi traject tegemoet met een duidelijke stip op de horizon.

Trots op mijlpaal

Kortom: er is veel gedaan en er komt nog veel aan.  Met elkaar kunnen we trots zijn op de mijlpaal die is bereikt om inzicht te krijgen in de regionale beddencapaciteit, zodat een geschikt bed altijd snel in zicht is voor de patiënt.   

gepubliceerd op: 26 februari 2021