Landelijk Platform Zorgcoördinatie – Drie regionale projecten

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Het doel van LPZ is één systeem in de regio waar de drukte binnen de acute zorg en beschikbare beddencapaciteit real-time inzichtelijk is. Zo realiseren we de juiste zorg op de juiste plek voor de acute patiënt. Ondertussen is een lange weg afgelegd om deze ambitie met het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ – voorheen 2TWNTY4) te verwezenlijken. Het jaarverslag van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland  bevat de highlights binnen de bewandelde route. Hieronder volgt een update vanuit de diverse projecten binnen LPZ.

De regionale route naar het eindpunt

Momenteel lopen er drie aparte LPZ projecten in de regio, met diverse werkgroepen en projectleiders. Door de inzet van de betrokkenen komen we met de dag dichterbij het eindpunt. Hier mogen we ontzettend trots op zijn!

LPZ Kliniek

In het LPZ Kliniek project wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de specialistische, klinische beddencapaciteit. Beddencoördinatoren kunnen deze informatie gebruiken om gemakkelijk elders in de regio een geschikt bed te vinden voor een overplaatsing. In verband met de COVID-crisis wordt tijdelijk ook de COVID-capaciteit inzichtelijk gemaakt voor regionaal inzicht bij het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS). Momenteel zijn de ziekenhuizen aan het verkennen of zij automatisch via LPZ aan RCPS kunnen aanleveren hoeveel COVID-patiënten zij hebben en hoeveel beschikbare COVID-bedden er zijn. De crisis heeft een dermate grote invloed op het reguliere proces van de beddencoördinatie, dat is besloten om tijdelijk te wachten met de volgende verdieping van LPZ op de klinieken. Ondertussen wordt er wel al achter de schermen hard nagedacht over verdere implementatie- en ontwikkelwensen.

LPZ Spoed

Aanvankelijk was het streven van LPZ om de drukte op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen inzichtelijk te maken. De ziekenhuizen hebben zo intern beter zicht op de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Tevens hebben andere ketenpartners zoals de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) zicht op de actuele openstellingsstatus van de SEH’s. Zo kan de drukte beter verdeeld worden over de regio. We zijn blij dat na het tijdelijk ‘on hold’ zetten van LPZ Spoed voor dit project de handschoen wederom wordt opgepakt. Op woensdag 6 mei wordt een ‘herstartsessie’ georganiseerd met de betrokken functionarissen. Het doel is gezamenlijk bepalen hoe we op basis van de huidige stand van zaken vervolgstappen in de juiste richting gaan zetten. Dit kan bijvoorbeeld in de richting zijn van een actief gebruik van de LPZ applicatie door de Huisartsenposten (en huisartsen) in de regio.

LPZ Geboortezorg

Sinds kort is een nieuw project binnen LPZ ontstaan: de Geboortezorg. Het Regionaal Crisiscoördinatie Team COVID-19 acute geboortezorg Zuidwest-Nederland heeft tijdens de eerste COVID-golf een Geboortezorg dashboard ontwikkeld. Dit geeft inzicht in de beschikbare bedden, NICU-bedden en OK’s voor de geboortezorg in de regio. Vanuit dit gremium kwam het verzoek om het dashboard uit te breiden met een automatische koppeling met het EPD, zodat de capaciteitsdata niet meer handmatig ingevoerd hoeven te worden door de geboortezorg afdelingen. Momenteel worden de eerste stappen gezet rondom de integratie van het Geboortezorg dashboard met LPZ.

Heeft u vragen?

De eerste aanspreekpunten voor vragen uit de regio zijn de projectleiders en projectondersteuners. Daarnaast kunnen technische vragen over de applicatie ook direct verstuurd worden naar de helpdesk van LPZ: support@lpz.nu.

gepubliceerd op: 6 mei 2021