Kosten betere spoedzorg vallen mee.

Categorie: Landelijk

Elf partijen dienden begin 2018 een concept Kwaliteitskader Spoedzorgketen in bij het Zorginstituut. Doel van het document: de (hoge) kwaliteit van de spoedzorgketen behouden en op punten verder verbeteren. Voordat het kwaliteitskader kon worden opgenomen in het Register, moest nog duidelijk worden of er bij invoering een risico bestond op (aanzienlijke) meerkosten. Een doorrekening van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat zien dat die alleszins meevallen.

Lees hier het hele artikel van Zorginstituut Magazine van april 2019.

gepubliceerd op: 9 april 2019