Koersbepaling voor de toekomst ROAZ Zuidwest-Nederland: de volgende stap!

Kijkend naar de toekomst krijgt de regio Zuidwest-Nederland te maken met een stijgende zorgvraag door onder andere vergrijzing en een verder toenemend tekort aan zorgprofessionals in de gehele keten. Dit vraagt naast verdere samenwerking ook om een herbezinning op de organisatie van zorg en real-time inzicht in aard en omvang van patiëntstromen. Alsook optimaal gebruik maken van beschikbare capaciteit in zowel de dagelijkse als de opgeschaalde situaties. Eveneens vraagt dit om het maken van verstandige en tegelijkertijd ook lastige keuzes en uitdagende acties.

Koers naar de toekomst

In navolging van de twee ochtendsessies in april 2022 zijn tijdens het AB ROAZ in mei de bestuurlijke voorzitters voor de vier centrale thema’s voor de meerjarenkoers naar 2030 voorgedragen. Eveneens zijn de adviseurs vanuit het stafbureau ROAZ die verbonden zijn aan het thema voorgesteld.

ThemaVoorzittersAdviseur
Zorgcoördinatie: direct de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment door de juiste professionalNicole HermansKirsten Kirschner
Data en technologie: gebruik maken van waardevolle data in de keten, digitale zorg en innovatieve technologieënJohan de GraafAnkie Kuiper
Acute zorg voorkomen, verplaatsen, vervangen en ontdubbelenMarjolein Tasche,
Hendrik Jan van den Berg
Carien Eijkman
Risico- en crisisbeheersing in de zorg in de regioYvonne van DuijnhovenGerda Rodenburg

Tijdens het AB ROAZ is er commitment uitgesproken om de geïnventariseerde concrete ideeën uit de ochtendsessies met de bestuurders verder uit te werken in gedurfde operationele regionale projectopdrachten.

In juni hebben de voorzitters met elkaar bepaald hoe te komen tot het formuleren van een noodzakelijk pragmatische projectopdracht per thema. Daarbij is aandacht voor een duidelijke afbakening tussen thema’s en het nadrukkelijk voorkomen van overlap met al bestaande initiatieven in de regio.

Het doel is te komen tot projectopdrachten per thema die in 2022 ter akkoord worden voorgelegd aan het AB ROAZ. We kijken er naar uit om samen met de juiste professionals uit het veld en de regio te starten met de uitvoering van deze uitdagende opdrachten.

gepubliceerd op: 7 juli 2022