Kick-off pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond

Categorie: Regionaal

Op 31 augustus is de pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond (ZCC) officieel afgetrapt door Jochem Janssen, nauw betrokken bij de pilot en lid van de Stuurgroep ZCC RR. Als er een recept voor een succesvolle pilot is, dan is de enorme betrokkenheid van alle deelnemers daar een belangrijk onderdeel van. Door de COVID-19 beperkingen betekende dit overigens ook dat een flink aantal deelnemers en geïnteresseerden gevraagd is om aan de kick-off via de livestream deel te nemen.

JZOJP

Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan waarvoor wij het allemaal doen: inzet van de Juiste Zorg door de juiste zorgverlener Op de juiste tijd én op de Juiste Plaats (JZOJP). Met het inrichten van een ZCC komt de expertise van meerdere zorgdomeinen bij elkaar in één zorgmeldkamer, wat eraan moet bijdragen dat de coördinatie van een complexe of onduidelijke zorgvraag beter verloopt. Door middel van eenduidige, brede triage (aanname en beoordelen van meldingen), waarbij vanuit verschillende disciplines naar de zorgvraag wordt gekeken, kan helpen om de JZOJP te organiseren. 

Q1 2021 VAN START IS DE PLANNING

Komende maanden gaan we met diverse betrokkenen in verschillende werkgroepen aan de slag met de verdere detail uitwerking, zodat we in Q1 2021 van start kunnen. Dat betekent dat er in een hoog tempo veel werk moet worden verzet door de betrokken werkgroepen, waarvan er ook twee na de aftrap hun eerste bijeenkomst hadden.

PROCESSEN INRICHTEN

In de werkgroep ‘Primaire processen’ zijn de 15 deelnemers vanuit de HAP, MKA, GGZ en VVT direct enthousiast met elkaar in gesprek gegaan op basis van de huidige inrichting van processen. Dit heeft tot mooie inzichten geleid, maar zeer zeker ook de nodige uitdagingen. In de acute zorg wordt met verschillende triagesystemen gewerkt en ieder heeft zijn eigen manier van werken. Het was mooi om te zien dat een inkijkje geven in de verschillende keukens direct leidde tot meer begrip voor bepaalde zaken. In de pilot worden werkprocessen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over wie wanneer gaat rijden en huidige afspraken zullen hierbij her beoordeeld worden. Ook moet er goed nagedacht worden over bezetting en de competenties van diverse betrokkenen binnen het ZCC, maar ook hoe gaan we om het grote verzorgingsgebied, lange aanrijtijden etc.

UITDAGING

Nu is het de uitdaging om al deze input te prioriteren. Wat moet voorafgaande aan de start van de pilot uitgewerkt zijn en wat kan tijdens de pilot opgepakt worden? Wat is haalbaar en wie zijn daarvoor nodig? Het wordt een uitdaging, maar met deze waanzinnig gemotiveerde groep die de inhoud op hun duimpje kent, hebben we daar alle vertrouwen in. Ondertussen wordt er in de werkgroep ‘Monitoring’ vast nagedacht over hoe we inzichtelijk kunnen maken of de pilot ook het verwachtte, gewenste resultaat oplevert. Uiteindelijk draait het om ‘meten = weten’ met daarin voldoende ruimte voor de ervaringen van de toekomstige medewerkers in het ZCC.  Zo weten we zeker of de pilot ook in de praktijk een succes is en een permanent karakter moet krijgen.

Vol energie zijn we nu officieel van start met het ambitieuze plan om vanaf 2021 dit project een jaar lang in de weekenden te piloten. Veel dank aan iedereen die hieraan meewerkt en voor alle betrokkenheid!

gepubliceerd op: 3 september 2020