Ketenoverleg

Categorie: Regionaal

Woensdag 10 april heeft het Operationeel Ketenoverleg plaats gevonden. Vanaf nu zal het overleg verder gaan onder de naam: Spoed Keten Overleg. Aan de orde kwamen o.a. het programma zorgcoördinatie, de maatregel tijdelijk ontzien inclusief data-analyse op basis van data van de meldkamer en het project Capaciteits Inzicht Model.

Ongeveer vier keer per jaar vindt dit overleg plaats, waarbij verschillende ketenpartners aan tafel zitten: SEH managers, manager Meldkamer Ambulance, vertegenwoordiging vanuit de verschillende RAV’s (Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond), vertegenwoordiging vanuit de VVT-sector, vertegenwoordiging van de huisartsenposten in de regio en GHOR met voorzitterschap en ondersteuning vanuit het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Ketenbrede vraagstukken en issues passeren de revue en in gezamenlijkheid wordt gezocht naar verbeteringen. Afgelopen overleg is er stilgestaan bij de nieuwe overlegstructuren binnen het ROAZ op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook is de stand van zaken van de griep in de regio besproken. Vervolgens is een presentatie gegeven over het programma zorgcoördinatie, over de maatregel tijdelijk ontzien, inclusief data-analyse op basis van data van de meldkamer en het project Capaciteits Inzicht Model. Het was een vruchtbare bijeenkomst. 9 juli staat de volgende bijeenkomst gepland.

Voor vragen of het agenderen van onderwerpen kunt u contact opnemen met adviseur acute zorg ROAZ Iris Keessen via i.keessen@erasmusmc.nl of via 06-3333 1176.

gepubliceerd op: 26 april 2019