Kennismaken met onze ketenpartners

Categorie: Regionaal

Wie is Hien van Leeuwen?

Ik ben sinds bijna acht jaar Internist Acute Geneeskunde in het Maasstad ziekenhuis met veel betrokkenheid en passie voor de acute zorg en vanuit die hoedanigheid betrokken bij diverse regionale overleggen over de acute zorgketen in de regio.

Sinds 1 mei 2019 ben ik daarnaast ook gaan werken bij de AZRR als Medisch Manager Ambulancezorg (MMA) voor twee dagen in de week.

Hoe bevalt de nieuwe functie?

De nieuwe functie als MMA is uitdagend en heel gevarieerd, ik vind dat deze twee banen echt een aanvulling op elkaar zijn in de acute zorgketen.

Wat wilt u voor de ketenpartners doen in ROAZ verband?

Wat ik belangrijk vind voor de ketenpartners is dat er in de regio nog betere afspraken gemaakt kunnen worden tussen de eerstelijnszorg, ambulancezorg en ziekenhuizen,  maar ook de VVT-sector, zodat de samenwerking onderling nog beter kan verlopen en er tijdig geanticipeerd kan worden bij krapte/drukte, waarbij er wederzijds begrip voor elkaars situatie moet zijn. Het is dan juist ook van belang om ten tijde van drukte deze regionale afspraken te handhaven zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat er voldoende capaciteit is, zodat 24/7 de juiste patiënt op de juiste plaats behandeld wordt.

gepubliceerd op: 11 juli 2019