Inloopdagen ZCC Rotterdam-Rijnmond

Categorie: Programma Zorgcoördinatie

Afgelopen maandagavond sloten wij de inloopdagen ZCC Rotterdam-Rijnmond af met bestuurders uit de regio. We hebben de bestuurders meegenomen in de hoofddoelen van zorgcoördinatie: JZOJP (Juiste Zorg op de Juiste Plek) en efficiëntie van inzet en beschikbare capaciteit.

We zitten nu in fase 2 van de pilot ZCC Rotterdam-Rijnmond waarin we met name focus hebben op de het organiseren van de JZOP. We hebben laten zien dat door gericht domein overstijgende samenwerking tussen de ketenpartners het is gelukt om een groot percentage van zorgvragen over te dragen van meldkamer naar de huisartsenpost en van de huisartsenpost naar de acute VVT. En we zijn steeds beter in staat om dit te onderbouwen en aantoonbaar te maken.  

Ook een blik op de toekomst hebben we besproken waarin we vervolgstappen zien om zorgcoördinatie met capaciteit en transfer inzicht voor zorgverleners te organiseren. We willen ketenpartners nog meer betrekken, zoals de GGZ. En we zijn ons aan het oriënteren, met het oog op de arbeidsmarktkrapte, op functiedifferentiatie en het inzetten van multidisciplinair personeel. De landelijke kaders ten aanzien van Zorgcoördinatie zullen de inrichting van de zorgcoördinatievoorziening in Rotterdam-Rijnmond verder helpen.

Wij kijken, met trots, terug op een aantal mooie inloopdagen.

gepubliceerd op: 6 april 2023