Inleiding

Categorie: Regionaal

In deze nieuwsbrief van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, worden enkele cijfers gepresenteerd uit de jaarrapportage van 2018. Elk jaar worden alle opgenomen traumapatiënten, die voldoen aan de criteria van de Landelijke Traumaregistratie, geregistreerd door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Dit jaar worden, waar mogelijk, de cijfers van 2015-2018 getoond. In deze editie worden de volgende  thema’s behandeld: zorgketen, polytraumapatiënten en overlijden.  De cijfers vormen input voor verdere bespreking in de regio en, indien nodig, aanscherping van het beleid.

In 2018 zijn in totaal 10.269 traumapatiënten geregistreerd door de regio Zuidwest-Nederland. In tabel 1 worden de aantallen per ziekenhuis weergegeven per jaar.

gepubliceerd op: 8 oktober 2019