Hoe word je koploper?

Van de aanmeldperiode naar het implementeren van een koppeling, er komen allerlei aspecten bij kijken. Het ROAZ Zuidwest-Nederland gaat als eerste in Nederland live met een digitale berichtenuitwisseling voor het landelijke programma Met spoed beschikbaar. Het ROAZ ZWN kent momenteel twee lopende koplopertrajecten en verkent een derde, vierde en vijfde koplopertraject. Maar hoe word je nou koploper en wat gebeurt er dan? In dit stuk gaan we verder in op deze vragen door in gesprek te gaan met projectleider Ankie Kuiper.

Hoe komt een koplopertraject tot stand?

“Het begint vaak met de vraag: Wil ik digitaal gegevens uitwisselen? Zo ja, met wie en welke gegevens? Het is dan van belang om te kijken of de andere organisatie ook digitaal gegevens wil ontvangen. Wanneer duidelijk is dat organisatie A met organisatie B wilt uitwisselen en wat daar nodig voor is, betrek je de leveranciers. Wanneer de leveranciers van beide organisaties ook aan een koplopertraject willen deelnemen en de uitwisseling nog niet eerder is gerealiseerd, dan kan je een aanvraag voor een koploperproject indienen bij het landelijk programma.“

Wat zijn de vereisten voor het koplopertraject?

“Voor een koplopertraject van het landelijke programma Met spoed beschikbaar is een vereiste dat de oplossing voor gegevensuitwisseling conform de richtlijn en informatiestandaard acute zorg is en heb je minimaal twee zorgorganisaties en hun leveranciers nodig. Iedere nieuwe unieke combinatie kan een koploper worden. Hiervoor is het belangrijk goed uit te werken welke berichten je wilt gaan uitwisselen en vervolgens hoe je een aanvraag indient voor een koplopertraject bij het landelijke Met spoed beschikbaar programma. Hier kunnen vervolgvragen over gesteld worden en verdere uitwerking vereist zijn. Wanneer alles helder is dan kun je een aanmeldsessie organiseren met de betrokkenen. Een soepele aanmeldsessie en akkoord vanuit het landelijke programma maken de start op van een koplopertraject.”

Waar heb je rekening mee te houden?

“Vergeet nooit dat je het voor de zorgverleners doet en de patiënt. Bespreek met de zorgverleners wat past en wat wenselijk is in het huidige werkproces. Het is zo ontzettend belangrijk dat de zorgverlener duidelijk heeft wat het bericht voor toegevoegde waarde kan hebben voor de organisatie en daarmee de patiënt. Aangezien het een versnellings- en leertraject is, en daardoor tijd kost, zijn voldoende resources bij de leverancier en de zorgaanbieder essentieel. Die tijd zal veelal gaan zitten in de inspanningen van zorgverleners, de ICT-afdeling en andere betrokkenen. Je moet je voorstellen dat zij in een korte, snelle periode er veel tijd in moeten gaan steken. Omdat je als koploper de eerste bent die dit doet moet je ook goed de leerpunten door de route heen ophalen, zowel voor de werkafspraken als de techniek.”

Wat heb je nu geleerd?

“Omdat het echt een verandertraject is, is het van belang met de leveranciers in gesprek  te blijven alsook de zorgorganisaties goede (werk)afspraken met elkaar te laten maken. De combinatie van werkafspraken met ICT zijn uiteindelijk wat een traject tot een succes maakt.”

gepubliceerd op: 9 september 2021