Het RCPS Zuidwest-Nederland is sinds 20 oktober weer actief

Na een zeer korte periode van rust neemt de instroom van COVID-19-patiënten in de regio toe. De instroom is niet in elk ziekenhuis hetzelfde, wat zorgt voor een onevenredige verdeling in de regio. Daarom is het RCPS weer opgeschaald om regionaal de zorgzwaarte van de COVID-19-patiënten evenredig te verdelen.

Bereikbaarheid RCPS

Het RCPS is zowel doordeweeks als in het weekend dagelijks bereikbaar tussen 09:00-18:00 uur op het gebruikelijke RCPS telefoonnummer 010-7042081. Buiten deze werktijden verlopen overplaatsingen via de reguliere lijnen.

Ook het LCPS is opgeschaald

Het landelijk beeld laat zien dat instroom van COVID-19-patiënten in meerdere regio’s toeneemt. Om landelijk de zorg overal toegankelijk te houden is het LCPS eveneens opgeschaald op werkdagen tussen 09:00-18:00 uur.

Momenteel is de COVID-19 instroom in de kliniek hoger in andere regio’s dan in de regio Zuidwest-Nederland. Het RCPS ZWN zal daarom eerst in de regio patiënten spreiden en daarna landelijk klinische bedden aanbieden om patiënten van elders over te nemen.

Vragen?

Voor vragen is het RCPS bereikbaar via het telefoonnummer 010-7042081en via de mail rcps.zwn@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 28 oktober 2021