Het RCPS gaat in waakstand per 1 juli 2021

Categorie: Regionaal

Per 1 juli 2021 gaat het RCPS in waakstand. Overplaatsingen zullen niet langer meer via het RCPS worden geregeld, maar door de ziekenhuizen onderling. Voor nood is het piketnummer van het ROAZ Zuidwest-Nederland bereikbaar: 010-7031887. De telefoonnummers van het RCPS zijn per 1 juli niet meer bereikbaar.

Data aanlevering blijft

De data aanlevering blijft voorlopig bestaan, naar verwachting tot einde van het jaar. Dit is nodig om goed beeld te houden bij de ontwikkelingen van de bezetting van COVID-patiënten in de ziekenhuizen en zo nodig te kunnen opschalen. Wanneer wordt overgestapt naar LPZ, kan de data aanlevering van COVID-patiënten geautomatiseerd worden uitgevoerd. Enkele ziekenhuizen in onze regio doen dit al succesvol en dit bespaart tijd. Tot die tijd vraagt het RCPS de data aanlevering handmatig aan te leveren voor de ziekenhuizen die nog niet zijn aangesloten bij LPZ.
Voor vragen over de data aanlevering blijft RCPS bereikbaar via mail (rcps.zwn@erasmusmc.nl).

gepubliceerd op: 1 juli 2021