Het LCPS en het RCPS bestaan 1 jaar!

 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

Al ruim een jaar verplaatst het LCPS patiënten tussen regio’s om de COVID-zorg over Nederland te verdelen. Zo houden we met elkaar de ziekenhuiszorg toegankelijk.

Sinds het allereerste begin in maart 2020, verplaatste het LCPS 4004 patiënten, waarvan ruim 2800 sinds de vestiging van het LCPS in Zeist.

Wat het LCPS doet is niet alleen belangrijk, het is ook bijzonder: vanuit de vele organisaties die onderdeel zijn van de zorgregio’s, werken mensen samen om dit met elkaar te realiseren. Vaak in moeilijke omstandigheden. Het LCPS is er trots op een steentje bij te dragen aan de uitdagingen voor Nederland tijdens deze crisis.

LCPS 1 jaar – YouTube

Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) voor het spreiden van coronapatiënten binnen en buiten de regio bestaat daarmee ook 1 jaar. Het RCPS zorgt ervoor dat het aantal opgenomen coronapatiënten op de IC en kliniek evenredig wordt verdeeld binnen de regio. Daarnaast wordt in samenwerking met RCPS’en uit andere regio’s en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gewerkt aan een evenredige spreiding van coronapatiënten binnen Nederland.

Het afgelopen jaar zijn er via het RCPS Zuidwest-Nederland 420 IC-patiënten verplaatst en 1154 klinische patiënten. Deze verplaatsingen maken het mogelijk om ook de reguliere zorg in de ziekenhuizen zoveel mogelijk evenredig toegankelijk te houden.

gepubliceerd op: 1 april 2021