Grote ETS-oefening in het Erasmus MC – Vaker doen!

Categorie: Regionaal

Collega’s van het Erasmus MC hebben op woensdag 25 januari een grootschalige oefening gehouden. Doelen waren onder andere het beoefenen van het ZiROP en de communicatielijnen na te bootsen op het moment dat er plotseling een grote toestroom is van gewonden als gevolg van een calamiteit in de directe omgeving van het ziekenhuis.

Medewerkers van de Spoedeisende Hulp, de Intensive Care, Traumatologie, Operatiekamers Volwassenen en Sophia, Anesthesiologie Volwassenen en Sophia en de crisiscoördinator namen deel aan de oefening en bezetten per afdeling een oefenruimte. Als oefenmiddel werd gebruik gemaakt van ETS.

Bekijk de video!

ETS staat voor Emergo Train System. Deze trainingsmethodiek simuleert het zorgproces tijdens een ramp of crisis met symbolen en een aantal whiteboarden. Het is een beproefde manier om medewerkers en leidinggevenden van ziekenhuizen en pre-hospitale zorgaanbieders op te leiden. Beschikbare ruimten, middelen, voorzieningen en personeelsleden worden accuraat uitgebeeld. Zo kan de SEH, OK of IC nauwkeurig nagebootst worden.

ETS simuleert op een interactieve manier een crisisscenario met een groot aantal slachtoffers. Tijdens de oefening wordt duidelijk hoe processen verlopen, welke knelpunten er zijn en wat de gevolgen zijn van bepaalde besluiten.

De oefening werd geleid door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

Chaos

‘Het eerste uur in zo’n oefening is vaak chaos. Dat mag, het kan ook niet anders, want niemand heeft een compleet beeld van de situatie. Wat valt er te verwachten? Dat is in het echt ook zo. Het is altijd weer prachtig om te zien dat na de aanvankelijke chaos, als de bezetting op orde komt en er een beter beeld ontstaat, er een soort drukke rust ontstaat. Rust omdat mensen in het huis weten wat ze moeten doen bij welke patiënt, maar druk omdat het wel om levensreddend handelen gaat. Een ETS-oefening zorgt ook altijd voor meer onderlinge verbondenheid, zowel binnen als buiten een afdeling.’

Nathan Waller
OEFENLEIDER EN SR. INSTRUCTEUR ETS
BIJ TRAUMACENTRUM ZUID-WEST NEDERLAND

De deelnemers waren na afloop enthousiast over het verloop van de oefening en de leermomenten. Het ZiROP zal uiteindelijk weer worden aangepast met alle verbetervoorstellen die deze oefening aan het licht heeft gebracht.

gepubliceerd op: 1 februari 2023