Gezamenlijk op weg naar een luchthavenbesluit

Categorie: Regionaal

Vanuit het Erasmus MC en het Traumacentrum ZWN worden de belangen van het Mobiel Medisch Team (MMT) behartigd en dragen wij zorg voor een goede borging van de acute zorg die per helikopter door ons MMT geleverd wordt. Hieronder kunt u het bericht lezen met betrekking tot het participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.

In het traject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ zijn de eerste stappen gezet om het proces van participatie met alle belanghebbenden in de regio te starten. De oriëntatiefase is achter de rug. Nu wordt begonnen met het intensief informeren en betrekken van deelnemers in het traject. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

De partijen spreken in het traject met elkaar over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Er wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario, waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het streven is om dit scenario aan het einde van dit jaar af te ronden. Het zal de basis vormen voor onderzoeken, zoals een Milieueffectenrapportage, die onderbouwing moeten geven voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Luchthavenbesluit is een wettelijke vergunning, noodzakelijk voor de luchthavenexploitatie. In het besluit staan onder andere bepalingen over de openingstijden van de luchthaven, de omvang van het vliegverkeer en de normering voor geluidsbelasting.

Werken aan voorkeurscenario

Het participatietraject dat nu wordt doorlopen is op deze manier voor alle partijen een nieuw fenomeen. De participatie om tot een voorkeurscenario te komen is bedoeld om belangrijke onderwerpen, zoals  leefbaarheid, milieu, ruimte, werkgelegenheid, logistiek, bedrijven in de buurt en innovatie aandacht te geven. In de afgelopen maanden zijn vele gesprekken gevoerd met betrokkenen om hun belangen in kaart te brengen. Deze zijn vertaald naar een concreet plan van aanpak waarbij alle belangen gelijkwaardig aan tafel zitten.

Onafhankelijke procesbegeleiding

RTHA, initiatiefnemer van het participatietraject, heeft besloten om de begeleiding van het proces om tot een voorkeursscenario te komen uit te besteden aan WesselinkVanZijst en VIRIDIS Business Advisory. Zij waarborgen de onafhankelijke procesbegeleiding van het traject. RTHA is zelf deelnemer in het traject.

De gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van I&W onderschrijven het belang van goede participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam.

De website is live

Voor het participatietraject is een eigen website ontworpen: www.luchthavenbesluit.nl. Op de website leest u alle informatie over het traject, het laatste nieuws, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook kunt u hier in contact komen met de procesbegeleiding. De website is inmiddels live en wordt de komende tijd verrijkt met informatie.

gepubliceerd op: 16 februari 2021