Geboortezorg Rijnmond aan de slag met regiobeeld capaciteit

Categorie: Regionaal

In de afgelopen jaren konden zwangere vrouwen niet altijd op de door hun gewenste en afgesproken plek bevallen. Eerstelijnsverloskundigen hebben regelmatig moeite een beschikbare plek te vinden waar vrouwen kunnen bevallen. Doordat de capaciteit door diverse oorzaken onder druk staat, moeten verloskundigen met hun zwangere cliënt soms uitwijken naar een ander ziekenhuis dan oorspronkelijk met de zwangere was besproken.

Ontwikkeling capaciteitsdashboard

De expertisegroep acute geboortezorg van het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond heeft in samenwerking met het ROAZ in 2019 een capaciteitsdashboard ontwikkeld.  Dit geeft de verloskundigen inzicht in de beschikbare bevalkamers in de geboortecentra en ziekenhuizen. Met de komst van dit dashboard is een flinke stap gezet met het inzichtelijk maken van actuele beschikbaarheid. Dit dashboard is tijdens de coronacrisis doorontwikkeld en uitgebreid.

Regiobeeld als fundament voor een toekomstgerichte regiovisie

Om op regioniveau een goed beeld te krijgen van een eventueel structureel capaciteitstekort in de geboortezorg én om een prognose op te stellen voor de benodigde capaciteit, is nader onderzoek noodzakelijk. Geboortezorgpartners en zwangere vrouwen in de regio Rijnmond streven ernaar dat zwangere vrouwen kunnen bevallen op de juiste plek, namelijk op de plek die zij wensen en die in overleg met hun zorgverlener het meest geschikt is. Het regiobeeld levert hieraan een belangrijke bijdrage, omdat hierin de capaciteit van geboortezorg en neonatologie in de regio in kaart wordt gebracht. Hierbij is aandacht voor de gewenste en gerealiseerde plaats van bevalling, de trends in beschikbare capaciteit over meerdere jaren en benodigde capaciteit in de toekomst. Het regiobeeld vormt daarmee een stevig fundament voor een regiovisie die in de toekomst wordt ontwikkeld door de betrokken samenwerkingspartners en draagt bij aan de juiste zorg voor zwangere vrouwen op de juiste plek, door de juiste zorgverlener. 

Brede samenwerking in geboortezorg

Doordat de capaciteit in toenemende mate onder druk staat, is in de loop van 2020 een bijzonder brede samenwerking ontstaan tussen verloskundigen, gynaecologen, neonatologen, moeders en aanstaande moeders. De samenwerkingspartners zijn via District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond de opdrachtgever voor het ontwikkelen van een regiobeeld. Ook zijn (aanstaande) moeders bij de ontwikkeling nauw betrokken en wordt gevraagd naar hun wensen en ervaringen.

De samenwerking bestaat uit alle VSV’s, vertegenwoordigd via DVP Rijnmond, de Moederraad, het ROAZ, Stichting BeterKeten, ZorgImpuls en Zilveren Kruis. ZonMw heeft aan de samenwerkingspartners een subsidie toegekend om hiermee aan de slag te gaan.  

Aan de slag

Een projectgroep met vertegenwoordigers vanuit de geboortezorg gaat in de tweede helft van 2020 aan de slag met het ontwikkelen van dit regiobeeld. We maken hierbij gebruik van data van Perined en vragen capaciteitsinformatie op van ziekenhuizen uit de regio.  Deze informatie brengen we bij elkaar om een volledig en regio-breed inzicht te krijgen in de huidige capaciteit van geboortezorg en neonatologie en welke capaciteit in de toekomst nodig is.

De projectgroep bestaat o.a. uit:

 • Annemarie Huijssoon, gynaecoloog Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Hanneke de Graaf, bestuurder Geboortecentrum Sophia
 • Leonoor van Eerden, gynaecoloog Maasstad Ziekenhuis
 • Loes Bertens, epidemioloog Erasmus MC
 • Evelien Klokman, adviseur Stichting BeterKeten
 • Jantine Buxbaum, verloskundige Rotterdam Zuid SEVZ
 • Hiske Ernst-Smelt, voorzitter District Verloskundig Platform Rijnmond
 • Geraldine Aben, manager gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde Maasstad Ziekenhuis
 • Marlize van der Giesen – van Veldhuizen, Verloskundigenpraktijk Rotterdam Oost 
 • Daphne van Velzen, junior projectmedewerker ROAZ Zuidwest-Nederland
 • Wouter Meijer, adviseur en projectcoördinator ZorgImpuls

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project of wilt u graag op de hoogte worden gehouden? Geef dan uw contactgegevens door aan Wouter Meijer, wouter.meijer@zorgimpuls.nl.

gepubliceerd op: 18 augustus 2020