Geboortezorg regiobeeld

Categorie: Regionaal

Als onderdeel van het ROAZ-beeld (onderdeel ROAZ Koers 2030 en opdracht vanuit het IZA) voor het ROAZ Zuidwest-Nederland willen wij voor de geboortezorg een regiobeeld van de complete perinatale regio maken waarin de hele keten wordt meegenomen, zowel de verloskundigen, ziekenhuizen als de kraamzorg. 

We maakten in 2021 al een geboortezorg regiobeeld voor de subregio Rotterdam-Rijnmond. Hierin is gekeken naar bevallingen, neonatologie en capaciteit op (sub)regioniveau zodat een prognose voor de benodigde capaciteit in de toekomst opgesteld kon worden en om te kunnen (blijven) voldoen aan de wens dat zwangere vrouwen kunnen bevallen op de juiste plek, namelijk op de plek die zij wensen en die in overleg met hun zorgverlener het meest geschikt is.   

Voor het geboortezorg regiobeeld 2023 vroegen wij afgelopen april nogmaals aan alle ketenpartners om hun medewerking. Alle ziekenhuizen en VSV’s van de regio Zuidwest-Nederland hebben toestemming gegeven. Daarnaast werkt ook het Reinier de Graaf ziekenhuis en Amphia Ziekenhuis mee inclusief aangesloten VSV’s  en meerdere kraamzorg organisaties aan dit onderzoek.  

Experts vanuit het Erasmus MC en het stafbureau van het ROAZ ZWN analyseren de gegevens. Het geboortezorg regiobeeld zal zowel op (sub)regio-niveau als op VSV-niveau worden uitgewerkt.  In samenwerking met SiRM (strategisch adviesbureau die het ROAZ beeld maakt voor ROAZ ZWN) wordt gezorgd voor een goede integratie met het zorgbrede ROAZ Regiobeeld. We streven ernaar om vóór 7 juli het geboortezorg regiobeeld op te leveren.  

gepubliceerd op: 12 juni 2023