Gasgeven op CBRNe

Categorie: Regionaal

Het voorbereiden op een incident waarbij chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven om deze stoffen te verspreiden, krijgt op dit moment veel aandacht. Een normaal mens staat niet dagelijks stil bij de impact van zo’n incident op zijn omgeving of de zorg, maar dankzij de oorlog in Oekraïne opeens wel.

Incidenten waarbij CBRNe, zoals dat in het vakjargon heet, een rol speelt staan op dit ogenblik sterk in de belangstelling. Nog voor de ontwikkelingen in Oekraïne zich aan ons opdrongen hadden de zorginstellingen in ROAZ-verband vanuit de risicogerichte benadering bepaald dat CBRNe een speerpunt moest zijn voor de regio Zuidwest-Nederland.

Gas geven op de basis

Dat is onder andere te merken aan de belangstelling voor de e-learning CBRN Hospitaal, die het Traumacentrum ZWN kosteloos beschikbaar stelt in haar Elektronisch LeerOmgeving (ELO). Zeven ketenpartners laten de module al door collega’s op de werkvloer testen en de eerste grote aanvraag voor meer dan 30 cursisten is binnen. Als alle partners op deze manier ‘gas geven’, dan hebben straks meer dan 200 professionals een gemeenschappelijke basis op CBRNe te pakken, inclusief accreditatie.

Functiegericht

De e-learning CBRN Hospitaal is ontwikkeld door onze collega’s van het NAZB in Brabant, in samenwerking met experts van Hazolutions. De module geeft een functiegerichte basis. Collega’s van receptie tot en met arts en aandachtsfunctionaris, krijgen in theorie mee wat CBRNe-incidenten voor hen kunnen betekenen. In combinatie met maatwerk praktijktrainingen voor de eigen instelling, wordt iedereen op deze manier aantoonbaar voorbereid.

Er is meer

Over CBRNe-incidenten valt nog veel meer te vertellen. Daarom heeft het Defensie CBRN Centrum in Vught, in samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), een e-learning ontwikkeld voor CBRN pre-hospitaal. Deze is bedoeld voor first-responders van brandweer, politie en ambulancediensten. Ook deze module is kosteloos te volgen, en wel via de ELO van het NIPV.

Slimme combinaties

Verder staat het thema CBRNe op de agenda van de eerstvolgende expertisegroep Ziekenhuizen, op 30 maart aanstaande. Wij zorgen er graag voor dat collega’s op de hoogte zijn van elkaars initiatieven zodat zij kunnen bepalen waar zij slimme combinaties kunnen maken.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over dit digitale OTO-aanbod, laat het ons weten! Mail ons een bericht op oto@erasmusmc.nl en wij sturen je graag de links toe die je nodig hebt om het materiaal te bekijken.

gepubliceerd op: 17 maart 2022