Fase 3

Van fase 3 is sprake als alle capaciteit volledig is benut, alles maximaal is afgeschaald en de samenwerking tussen zorgaanbieders zorgbreed volledig en maximaal is benut. Er zijn op dat moment geen lokale of regionale oplossingen meer mogelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen. In een dergelijke situatie zal dus sprake zijn van het verlies van kwaliteit van zorg, ten opzichte van de situatie die onder normale omstandigheden minimaal vereist wordt.

Minister Tamara van Ark heeft een brief gestuurd naar de Voorzitter van de Tweede Kamer waarin zij het tijdelijk verdiepend beleidskader ‘Continuïteit en kwaliteit van zorg in fase 3 van de COVID-19 pandemie’ beschrijft. Hierin wordt aandacht besteed aan de prioritering van zorg, maximalisering van regionale ketensamenwerking, transparantie over toegankelijkheid van zorg en de bijbehorende financiële randvoorwaarden.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2021/03/23/kamerbrief-over-tijdelijk-verdiepend-beleidskader-continuiteit-en-kwaliteit-van-zorg-in-fase-3-van-de-covid-19-pandemie

gepubliceerd op: 26 maart 2021