Extra coaching voor de zorg: vertel het door!

Categorie: Regionaal

Was eerst de capaciteit onze grootste zorg in deze coronacrisis, nu doen we ons uiterste best om de vaak overbelaste zorgprofessionals ook op langere termijn vitaal en inzetbaar te houden. Nu de vraag naar een luisterend oor groeit kan er gebruik worden gemaakt van extra coaching als waardevolle aanvulling op de mentale ondersteuning die binnen zorginstellingen al aanwezig is.

‘De druk op de zorgprofessionals is groot. Van meerdere kanten is er vraag naar mentale ondersteuning om de (zorg)medewerkers ook op langere termijn mentaal weerbaar te houden. Omdat de vraag groeit, het aanbod intern niet voldoende is óf omdat er behoefte is aan een gesprek met iemand buiten de eigen organisatie, kan er landelijk gebruik gemaakt worden van deze ‘extra coaching voor de zorg’. DeRotterdamseZorg heeft in samenwerking met Regioplus (samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en CNV Zorg en Welzijn 1700 vrijwillige coaches geworven.’

STOOM AFBLAZEN

‘Professionele coaches bieden op vrijwillige basis extra mentale coaching, een luisterend oor en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Deze coaches bieden hun diensten kosteloos aan voor de zorgprofessionals. Ze kunnen in de gesprekken stoom afblazen vanwege de hoge werkdruk, de schrijnende casussen die COVID-19 met zich meebrengt of over andere zaken. De zorgprofessionals worden preventief gecoacht om goed inzetbaar en vitaal te blijven: nu, tijdens de coronacrisis en daarna.’

ZEG HET VOORT

‘De eerste matches tussen (zorg)medewerkers en coaches zijn al gemaakt, maar we willen natuurlijk nog meer mensen bijstaan in deze bijzondere tijd. Alle hoofden Personeel & Organisatie in de zorginstellingen hebben een uitgebreide mail met posters en banners ontvangen, maar ‘mond-tot-mond’ reclame is heel welkom om dit mooie, vrijblijvende en gratis initiatief onder de aandacht te brengen. Er is bij (zorg)medewerkers een zekere schroom aanwezig om gebruik te maken van deze vorm van hulp. Dat is zo zonde!’

INFORMATIE

Op www.derotterdamsezorg.nl/extra-coaching vind je meer informatie. Vragen over dit project kun je sturen naar coaching@deRotterdamseZorg.nl.

gepubliceerd op: 23 april 2020