Even voorstellen: Roos Mesman, kwartiermaker geboortezorg

Categorie: Regionaal

Fotografie Eelkje Colmjon

Mijn opdracht

Op 1 december ben ik gestart als kwartiermaker geboortezorg voor het ROAZ Zuidwest-Nederland. Een kwartiermaker is een vooruitgeschoven post en brengt mensen samen om iets vernieuwends te creëren. Die vernieuwing is hard nodig, want de kwaliteit en beschikbaarheid van de geboortezorg staan onder druk. De resultaten die partijen in de regio de afgelopen twee jaar hebben behaald, vormen een mooie basis voor een lange termijnplan, als onderdeel van de ROAZ-brede koers 2030. In samenwerking met vele anderen, zal ik het programma voor de transformatie van zowel de organisatie als de inhoud van de regionale geboortezorg vormgeven en opstarten.

Mijn aanpak

Kwartiermaken vraagt om een frisse, nieuwgierige, brede en toekomstgerichte blik. De afgelopen 20 jaar heb ik deze blik ontwikkeld in diverse beleid-, management-, onderzoeks- en adviesfuncties in de zorg. Daarnaast breng ik ruime ervaring mee met de realisatie van regionale samenwerkingsinitiatieven en programmamanagement. Belangrijke elementen in mijn aanpak zijn: goed luisteren, duidelijk communiceren en een structuur met werkvormen bieden waarin vernieuwende en vooral concrete ideeën ontstaan. Met voldoende ruimte voor het delen van angsten, zorgen en belangen. Transformatie vraagt namelijk ook om loslaten, omgaan met onzekerheden en lef. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te mogen leveren aan dit proces.

Mijn eerste indruk

De start was in ieder geval veelbelovend met een inspirerende aftrap op 30 november met ongeveer 25 professionals van alle beroepsgroepen en subregio’s in Zuidwest-Nederland. Ook de eerste kennismakingsgesprekken geven vertrouwen. We maken er iets moois van!

Contactgegevens

Link naar LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/roosmesman/

E-mailadres: mail@roosmesman.nl

gepubliceerd op: 15 december 2022