Eerste langdurige afsluiting van Heinenoordtunnel achter de rug

Categorie: Regionaal

Na diverse weekend- en nachtafsluitingen in één rijrichting was het in de mei-vakantie eindelijk dan zover: de Heinenoordtunnel was gedurende ruim 9 dagen in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. De zorgorganisaties in Zuidwest-Nederland en West-Brabant hebben zich van tevoren individueel en gezamenlijk voorbereid op deze afsluiting, om de continuïteit van de acute zorg te waarborgen. Zoals verwacht, heeft de afsluiting op bepaalde momenten voor vertraging op de weg gezorgd, niet alleen op de omleidingsroutes en in de Hoeksche Waard, maar zeker ook op het wegennet in West-Brabant. Met alle getroffen maatregelen, waaronder extra ambulancecapaciteit, is grote impact op de continuïteit van acute zorg voorkomen. De zorg is bereikbaar en toegankelijk gebleven.

Natuurlijk heeft de afsluiting wel impact gehad. Zo was het voor zorgpersoneel soms moeilijk om tijdig op het werk te komen. Ook liep het bestelde (niet-spoed) ambulancevervoer over grotere afstanden zoals verwacht vertraging op. De zorgorganisaties hebben zelf deze gevolgen zoveel mogelijk kunnen managen. Het ROAZ Zuidwest-Nederland, ROAZ Brabant en de 4 GHOR-bureaus hebben ondertussen een vinger aan de pols gehouden vanuit het speciaal ingestelde ‘Bovenregionaal Tactisch Team Zorg’ (BTTZ). Bovenregionaal continuïteitsmanagement is echter niet nodig gebleken.

Deze eerste grotere en langere afsluiting wordt momenteel door alle zorgpartijen geëvalueerd. Eventuele verbeterpunt worden meegenomen ter aanscherping van de laatste voorbereidingen voor de langdurige afsluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel in de zomerperiode. Ook dan worden onvermijdelijke vertragingen op de weg verwacht. De eerste afsluiting heeft wel het vertrouwen gewekt dat de voorbereide maatregelen binnen de acute zorg hebben gewerkt.

gepubliceerd op: 9 mei 2023