E-learning MMT beschikbaar voor ketenpartners

Categorie: Regionaal

De Academie voor Ambulancezorg (AvA) is bekend om de opleidingen aan zorgprofessionals in de acute zorg.  Onderwijs over het Mobiel Medisch Team (MMT) was altijd al aan de orde, maar sinds april 2019 levert het MMT een actieve bijdrage aan één van de lesdagen van de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs. Door het nabootsen van meerdere scenario’s wordt inzicht gegeven in de meerwaarde van het  MMT op straat. Zowel volwassenen als kinderen komen aan bod. Het gaat om complexe casussen, waarvoor het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) geen protocollen biedt en het MMT dus wordt opgeroepen. Het doel van de dag is beter leren samenwerken en leren wat een MMT aan extra zorg kan bieden.

Als voorbereiding op deze lesdag is een online studiekaart ontwikkeld. De studiekaart maakt duidelijk welke extra mogelijkheden het MMT biedt op straat aanvullend op de ambulancezorg, welke middelen het MMT bij zich heeft en welke expertise het MMT kan brengen. Met meerdere filmpjes wordt dit in beeld gebracht, waarbij de A, B, C, D en E methodiek uitgangspunt is.

De Academie stelt deze studiekaart ter beschikking voor ketenpartners. U kunt deze kaart dan in uw eigen organisatie gebruiken voor bij- en nascholing. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met AvA voor meer informatie.

gepubliceerd op: 20 januari 2020